Навигационна пътека

Растежът и заетостта в центъра на плановете на ЕС за 2013 г. - 24/12/2012

Плакат „По-силни заедно“ на сградата „Берлемон“, където се намира централата на Комисията © ЕС

Комисията представя плановете си за 2013 г., в които акцентът е поставен върху възобновяването на растежа и повишаването на заетостта.

В допълнение на предложенията, които са в процес на подготовка, през 2013 г. и първата половина на 2014 г. ще бъдат представени около 50 нови инициативи pdf - 332 KB [332 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Водещите приоритети са непроменени – излизане от икономическата криза и връщане на ЕС към устойчив растеж. Пакетът включва мерки за стимулиране, реформи на финансовата система и стъпки към по-тесен съюз.

Новите предложения ще обхванат:

  • повишаване на стабилността, прозрачността и защитата на потребителите във финансовия сектор въз основа на план за по-тесен икономически и паричен съюз;
  • засилване на конкурентноспособността чрез единния пазар Deutsch (de) English (en) français (fr) и координирана промишлена политика; намаляване на разходите на предприятията в области като ДДС и фактурирането; насърчаване на публично-частните партньорства в сферата на научните изследвания;
  • свързване на Европа чрез либерализиране на енергийните мрежи, увеличаване на инвестициите в широколентова инфраструктура, модернизиране на транспорта и логистиката;
  • подпомагане на безработните – подобряване на обществените услуги за заетост и подкрепа за социалното приобщаване;
  • енергия, ресурси и околна среда – въвеждане на политики за устойчив растеж, посрещане на енергийните потребности, грижа за изменението на климата, подобряване на качеството на въздуха и управлението на отпадъците;
  • изграждане на безопасна и сигурна Европа – предотвратяване на измами и злоупотреби със средства на ЕС чрез европейска прокуратура, борба с трафика на огнестрелни оръжия, за да се намали броят на престъпленията с използване на оръжия и повишаване на ползата от гражданството на ЕС;
  • отстояване на европейските интереси и ценности в целия свят чрез нови търговски споразумения, целенасочено сътрудничество със съседните страни и запазване на ролята на ЕС като водещ в света донор на помощи за развитие.

Комисията ще работи и за гарантиране на правилното прилагане на вече договорените мерки.

Тя ще си сътрудничи тясно с Европейския парламент, лидерите на ЕС в Съвета, националните парламенти и други заинтересовани страни за постигане на реални резултати за европейските граждани.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки