Navigacijska pot

Reformirajmo proračun, spremenimo Evropo - 21/11/2012

Družine po vsej Evropi gledajo na vsak evro, ki ga porabijo. Prodaja nekaterih vrst luksuznega blaga se zmanjšuje, saj ljudje namenjajo več denarja za življenjsko pomembne dobrine.

Tudi Evropska unija se spreminja. Evropska komisija s predlogom proračuna EU želi sejati danes, da bo lahko žela v prihodnosti. Davkoplačevalci bodo za enak denar dobili več. To bo torej pravi evropski, povezovalni proračun.

Spodbujanje gospodarske rasti v Evropski uniji

Velik del proračuna bo namenjen spodbujanju zaposlovanja in krepitvi gospodarske rasti. Z novim programom za povezovanje Evrope bo EU financirala manjkajočo infrastrukturo na energetskem, prometnem in informacijskem področju.

Da bi ustvarila pogoje za nova delovna mesta in nove ideje, bo več sredstev namenila šolstvu, poklicnemu izobraževanju, raziskavam in inovacijam. Več sredstev za nova delovna mesta in spodbujanje gospodarske rasti bodo dobile tudi manj razvite regije.

Za varnejšo Evropo

Izzivi, s katerimi se danes spopada EU, ne poznajo državnih meja. Celovita politika EU za njihovo reševanje je precej cenejša kot različni ukrepi 27 držav.

Spremembe pri financiranju kmetijstva EU bodo namenjene zlasti varnosti hrane in zdravi hrani. 30 % neposrednih plačil bodo prejeli kmeti, ki kmetujejo na okolju prijazen način.

Proračun bo tudi prispeval k varstvu okolja, spodbujanju energetske učinkovitosti, boju proti podnebnim spremembam, krepitvi kohezije in uveljavljanju ciljev na socialnem področju. Na številnih področjih bo to imelo multiplikacijski učinek.

Evropska komisija želi z novim proračunom tudi okrepiti upravljanje evropskih zunanjih mej in več sredstev nameniti boju proti organiziranemu kriminalu, terorizmu in spletnemu kriminalu.

Krepitev vpliva EU v svetu

Z razvojem tehnologije postaja svet čedalje bolj povezan. Z oblikovanjem novih zavezništev in pojavom novih vplivnih držav se mora EU še bolj potruditi, da bi uveljavila svoj vpliv na svetovni ravni.

Povečali bomo sredstva za uvelljavitev svojih interesov. Dogodki v arabskem svetu so nas ponovno spomnili na to, kako močno vplivajo na nas krizne situacije v naši bližini. Pomagali bomo državam, ki uresničujejo politične in gospodarske reforme za krepitev demokracije v tej regiji.

EU, ki zagotavlja več kot polovico vse svetovne razvojne pomoči, ostaja zvesta zavezi, da bo do leta 2015 ta delež dosegel 0,7 % BDP. S tem proračunom bo to tudi izpolnila.

Za pravičnejši in preglednejši proračun

Davkoplačevalci imajo pravico vedeti, kam gre njihov denar. Novi proračun bo enostavnejši, preglednejši in pravičnejši. Predlagamo spremembo načina za financiranje proračuna, in sicer z oblikovanjem novih virov, s katerimi bi delno nadomestili prispevke držav članic, ki temeljijo na BDP posamezne države. Prepričani smo, da bo to v korist tako evropskim državljanom kot vladam držav članic.

Voditelji EU bodo o predlogu proračuna razpravljali na zasedanju Sveta 22. in 23. novembra v Bruslju.

Več o predlogu proračuna za 2014–2020 DeutschEnglishfrançais

Več o načrtovanju proračuna EU DeutschEnglishfrançais

Več o proračunu EU DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave