Navigācijas ceļš

Grozot budžetu, izmainām Eiropu - 21/11/2012

Visā Eiropā ģimenēs plāno, kā tērējama ģimenes budžeta nauda. Cilvēki atsakās no pārmērībām un ieguldot domā par nākotni.

Eiropas Savienība dara tieši to pašu. Komisijas budžeta projekts paredz ieguldījumus šodien, lai panāktu izaugsmi rīt. Šis budžets nodokļu maksātājiem neizmaksās vairāk kā pašreizējais, bet pretī viņi saņems vairāk — īstu Eiropas budžetu, kas sekmē integrāciju.

Strauja izaugsme visā Eiropas Savienībā

Lielu budžeta daļu atvēlēs nodarbinātībai un ekonomikas izaugsmei. Jauns mehānisms tīklu savienošanai Eiropā nodrošinās finansējumu trūkstošajiem posmiem enerģētikā, transportā un informācijas tehnoloģijās.

Būtisks papildu finansējums paredzēts vispārējai un profesionālajai izglītībai, zinātnei un inovācijai. Mērķis ir darbvietu izveide un jaunas, nākotnē noderīgas idejas. Savukārt mazāk attīstītajiem reģioniem atvēlēto naudu izmantos darbvietu izveidei un izaugsmei, kas nāks par labu visai Eiropai.

Drošāka Eiropa

Daudzas no šodienas problēmām nav atsevišķu valstu problēmas, un Eiropai ir izdevīgāk tās risināt saskaņoti, nevis īstenojot nošķirtu, individuālu politiku katrā no 27 dalībvalstīm.

Izdarot grozījumus Eiropas lauksaimniecības finansējumā, uzmanības centrā būs nekaitīga un veselīga pārtika. 30% no tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem būs atkarīgi no viņu pūliņiem padarīt saimniekošanu videi draudzīgāku.

Finanses izmantos, lai aizsargātu vidi, palielinātu energoefektivitāti un ierobežotu klimata pārmaiņas, nostiprinātu kohēziju un veicinātu sociālo mērķu sasniegšanu. Tām var būt spēcīgs sviras efekts daudzās jomās.

Jaunais budžets stiprinās arī Eiropas ārējo robežu pārvaldību un paredzēs papildu finanses cīņai pret smagiem noziegumiem, terorismu un kibernoziedzību.

Pasaulē ietekmīgāka Eiropa

Tehnikas attīstība dara pasauli mazāku. Izmaiņas aliansēs un jauni spēki nozīmē to, ka Eiropai ir jādara vairāk, lai tās balss iegūtu lielāku svaru.

Summas, ko ieguldīs Eiropas interešu aizstāvībai, palielinās. Nesenie notikumi Vidusjūras dienviddaļā atkal parādīja, kā Eiropu ietekmē dramatiskie notikumi kaimiņzemēs. Tiks gādāts par to, lai stimulētu valstis, kuras veic politiskas un ekonomiskas reformas, kas ļauj nostiprināt demokrātiju reģionā.

Eiropa, kas sniedz pusi no attīstības atbalsta pasaulē, ir nelokāma izpildīt saistības un līdz 2015. gadam attīstībai atvēlēt 0,7 % no IKP. Šīs saistības tiks saglabātas jaunajā budžetā.

Taisnīgāks un caurskatāmāks budžets

Nodokļu maksātājiem jāzina, kā tiek izmantota viņu nauda. Jaunajam budžetam jābūt vienkāršākam, caurskatāmākam un taisnīgākam. Eiropas Komisija ierosina jaunus budžeta finansēšanas avotus. Tie daļēji aizstātu iemaksas, kas balstītas uz katras dalībvalsts nacionālo kopienākumu. Tā uzskata, ka šī metode būtu izdevīgāka pilsoņiem un dalībvalstīm.

Ierosināto budžetu apspriedīs ES vadītāju sanāksmē 22. un 23. novembrī Briselē.

Vēl par budžeta plānu 2014.-2020. gadam DeutschEnglishfrançais

Vēl par ES budžeta plānošanu DeutschEnglishfrançais

Vēl par ES budžetu DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites