Navigointipolku

Uudistunut budjetti tukee Euroopan muutosta - 21/11/2012

Perheet kaikkialla Euroopassa miettivät, mistä menoista voi tinkiä. Ylellisyyshyödykkeistä säästetään, kun ihmiset panostavat tulevaisuuden kannalta olennaisiin asioihin.

Aivan kuten tavalliset perheet, myös EU pyrkii priorisoimaan menojaan. Euroopan komission uudessa budjettiehdotuksessa investoidaan tulevaisuuden kasvuun. Tarkoituksena on, että veronmaksajat saavat rahoilleen enemmän vastinetta. Uusi budjetti tukee voimakkaasti eurooppalaisuutta ja Euroopan yhtenäisyyttä.

Koko Eurooppa kasvu-uralle

Merkittävä osa budjetista käytetään työllisyyden ja taloudellisen kasvun tukemiseen. Uudella "Verkkojen Eurooppa" -rahoitusvälineellä (Connecting Europe) tuetaan energia-, liikenne- ja tietotekniikkayhteyksien rakentamista.

Yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen sekä tutkimukseen ja innovointiin suunnataan merkittävästi lisärahoitusta. Näin halutaan taata uusien työpaikkojen ja menestysideoiden syntyminen myös tulevaisuudessa. Heikommin kehittyneille alueille myönnettävä rahoitus suunnataan niin ikään työpaikkoihin ja kasvuun, mikä hyödyttää koko Eurooppaa.

Turvallisemman Euroopan puolesta

Nykypäivän haasteet eivät tunne kansallisia rajoja. Eurooppalaisten on myös paljon halvempaa reagoida niihin koordinoidusti kuin 27:llä eri politiikalla.

Turvallinen ja terveellinen ruoka on keskeisessä asemassa, kun Euroopan maatalouden rahoitusmallia muutetaan. Viljelijöiden saamista suorista tuista 30 prosenttia riippuu jatkossa ympäristönäkökohtien huomioimisesta.

Budjetista annettavan rahoituksen tausta-ajatuksena on suojella ympäristöä, lisätä energiatehokkuutta, tukea ilmastonmuutoksen torjumista, vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja edistää samalla sosiaalisia tavoitteita. Tämä voi poikia suuria kerrannaisvaikutuksia useilla alueilla.

Uusi budjetti myös tekee Euroopan ulkorajojen valvomisesta helpompaa. Budjetissa suunnataan lisärahoitusta vakavan rikollisuuden, terrorismin ja tietoverkkorikollisuuden torjuntaan.

Euroopan kansainvälisestä roolista vahvempi

Tekninen kehitys on tehnyt maailmasta pienemmän. Muuttuvien valtioliittojen ja nousevien talousmahtien vuoksi Euroopan on nyt nähtävä enemmän vaivaa saadakseen äänensä kuuluviin.

Euroopan etujen puolustamiseen käytettäviä varoja tullaan jatkossa lisäämään. Pohjois-Afrikan viimeaikaiset tapahtumat ovat taas kerran osoittaneet, miten suuri vaikutus Euroopan lähialueiden dramaattisilla tapahtumilla voi olla Eurooppaan. Näille maille tarjotaan kannustimia, jotta ne toteuttaisivat demokratiaa vahvistavia poliittisia ja taloudellisia uudistuksia.

Eurooppa, joka maksaa maailman kehitysavusta yli puolet, on sitoutunut käyttämään bruttokansantulostaan 0,7 prosenttia kehitysapuun vuoteen 2015 mennessä. Uudessa budjetissa tämä sitoumus säilyy entisellään.

Kohti oikeudenmukaisempaa ja avoimempaa budjettia

Veronmaksajille on kerrottava, miten heidän rahojaan käytetään. Uuden budjetin on oltava yksinkertaisempi, avoimempi ja oikeudenmukaisempi. Komissio ehdottaa budjettiin uutta rahoitusmallia, jossa osa kunkin jäsenvaltion bruttokansantuloon perustuvista maksuista korvataan uusilla tulolähteillä. Komissio uskoo, että muutos hyödyttää sekä perheitä että jäsenvaltioita.

Budjettiehdotus on yksi keskeisistä aiheista, kun EU:n johtajat kokoontuvat huippukokoukseen 22.–23.11.2012 Brysselissä.

Lisätietoa rahoituskehyksestä 2014–2020 DeutschEnglishfrançais

Lisätietoa EU:n budjettisuunnittelusta DeutschEnglishfrançais

Lisätietoa EU:n budjetista DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä