Διαδρομή πλοήγησης

Αλλάζουμε τον προϋπολογισμό, αλλάζουμε την Ευρώπη - 21/11/2012

Σ' ολόκληρη την Ευρώπη οι οικογένειες ιεραρχούν τις δαπάνες τους θέτοντας προτεραιότητες, αποφεύγοντας τις δαπάνες πολυτελείας και επενδύοντας σε ό,τι έχει πραγματική αξία για το μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει και αυτή το ίδιο. Οι δημοσιονομικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επενδύουν σήμερα σε δράσεις οικονομικής ανάπτυξης για το μέλλον. Οι φορολογούμενοι θα αποκομίσουν περισσότερα οφέλη ξοδεύοντας τα ίδια χρήματα. Θα είναι ένας πραγματικά ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα αποτελεί παράγοντα ενοποίησης.

Τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Με το νέο χρηματοδοτικό μέσο για τη διασύνδεση των δικτύων της Ευρώπης θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Σημαντικά νέα κονδύλια θα διατεθούν για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να αναπτυχθούν οι ιδέες του μέλλοντος. Τα ποσά που προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα διατεθούν για θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, πράγμα που θα έχει θετικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για μια ασφαλέστερη Ευρώπη

Πολλές από τις σημερινές προκλήσεις δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Όμως, το κόστος είναι μικρότερο όταν η Ευρώπη ενεργεί με συντονισμένη πολιτική από ό,τι όταν τα 27 κράτη μέλη της ενεργούν χωριστά.

Η ασφαλής και υγιεινή διατροφή θα βρεθεί στο επίκεντρο των αλλαγών που θα γίνουν στις χρηματοδοτήσεις για τη γεωργία. Το 30% των άμεσων πληρωμών στους γεωργούς θα εξαρτάται από το κατά πόσον ακολουθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές.

Κάθε ευρώ θα προστατεύει το περιβάλλον, θα ενισχύει την ενεργειακή απόδοση, τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και τη συνοχή, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την επίτευξη κοινωνικών στόχων και δίνοντας νέα ώθηση σε πολλούς τομείς.

Ο νέος προϋπολογισμός θα ενισχύσει επίσης τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και θα εξασφαλίσει νέα κονδύλια για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων, καθώς και της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Για μια Ευρώπη που θα πρωτοστατεί στις παγκόσμιες εξελίξεις

Η πρόοδος της τεχνολογίας εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Η αλλαγή στους συσχετισμούς δυνάμεων και η ανάδυση νέων αναγκάζουν την Ευρώπη να καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες ώστε να κάνει τη φωνή της να ακουστεί.

Θα αυξηθούν τα χρήματα που θα επενδυθούν για την προάσπιση των συμφερόντων της Ευρώπης. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο απέδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο επηρεάζουν την Ευρώπη οι δραματικές εξελίξεις που συμβαίνουν στις γειτονικές της χώρες. Θα δοθούν κίνητρα στις χώρες που προβαίνουν σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας στην περιοχή.

Η Ευρώπη, η οποία παρέχει πάνω από το μισό της αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για δαπάνες ύψους 0,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2015. Ο νέος προϋπολογισμός ανταποκρίνεται σ' αυτή τη δέσμευση.

Για έναν πιο δίκαιο και με περισσότερη διαφάνεια προϋπολογισμό

Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι σε θέση να βλέπουν πώς δαπανώνται τα χρήματά τους. Ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να είναι απλούστερος, διαφανέστερος και δικαιότερος. Προτείνουμε να γίνουν αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων που θα αντικαταστήσουν εν μέρει τις εισφορές οι οποίες βασίζονταν στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάθε κράτους μέλους. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια λύση συμφέρει περισσότερο τις οικογένειες και τις κυβερνήσεις.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της 22ας και 23ης Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Περισσότερα για το σχέδιο προϋπολογισμού 2014-2020 DeutschEnglishfrançais

Περισσότερα για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Περισσότερα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι