Sti

Et nyt budget, et nyt EU - 21/11/2012

Over hele EU går familierne rundt og prøver at få deres husholdningsbudget til at hænge sammen. De skærer ned på luksusforbruget og investerer i det, der virkelig betyder noget på sigt.

Det gør EU også. Kommissionens budgetforslag handler om at investere i dag, så vi får vækst i morgen. På den måde får skatteyderne mere for pengene. Det bliver et rigtigt europæisk budget. Et budget, der skaber integration.

Damp på kedlerne i hele EU

En stor del af budgettet skal få flere mennesker i arbejde og sætte skub i økonomien. Et nyt program, "Højhastighedsforbindelser i Europa" skal lukke huller inden for energi, transport og informationsteknologi.

Der bliver afsat store summer til uddannelse og jobtræning samt til forskning og innovation, der skal skabe morgendagens arbejdspladser og idéer. Og de penge, der gives til de mindre udviklede regioner, går til vækst og beskæftigelse, som også er til fordel for hele EU.

Et mere sikkert Europa

Mange af vores udfordringer er bogstavelig talt grænseoverskridende. Og det er meget billigere, hvis Europa reagerer med én sammenhængende politik end med 27 forskellige.

Sikker og sund mad er en hjørnesten i EU's nye landbrugsbudget. 30 % af de direkte betalinger til landmændene skal bruges til at gøre sektoren miljøvenlig.

Pengene skal på samme tid beskytte miljøet, øge energieffektiviteten, kæmpe mod klimaforandringer, styrke samhørigheden og hjælpe til med at nå sociale mål. Det kan give store resultater på mange områder.

Det nye budget styrker også styringen af EU's ydre grænser og giver nye midler til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet, terrorisme og cyberkriminalitet.

EU på verdensscenen

Den teknologiske udvikling gør verden mindre. Nye alliancer og nye magter betyder, at Europa skal gøre mere for at blive hørt.

Der vil blive investeret mere i EU's interesser. De seneste begivenheder i det sydlige Middelhavsområde har igen vist, hvad EU kan udrette, når der sker dramatiske begivenheder i nabolandene. Der vil blive givet incitamenter til lande, som gennemfører politiske og økonomiske reformer, der styrker demokratiet i regionen.

EU giver over halvdelen af al udviklingsbistand på verdensplan og er fast besluttet på at nå sit mål om at bruge 0,7 % af bruttonationalindkomsten (bni) senest i 2015. Det holdes der fast ved i det nye budget.

Et mere fair og åbent budget

Skatteyderne skal kunne se, hvad deres penge går til. Det nye budget skal være enklere, mere åbent og fair. Vi foreslår, at budgettet skal finansieres anderledes. Der skal skabes nye indtægtskilder, som delvis skal erstatte de bidrag, der er baseret på hvert EU-lands bruttonationalindkomst. Vi tror, at det er en bedre forretning for både husholdningerne og landene.

Budgetforslaget vil indgå i drøftelserne på det møde, EU's ledere holder den 22. og 23. november i Bruxelles.

Mere om budgetplanen 2014-2020 DeutschEnglishfrançais

Mere om EU's budgetplanlægning DeutschEnglishfrançais

Mere om EU's budget DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links