Cesta

Reforma rozpočtu změní Evropu - 21/11/2012

V celé Evropě nyní domácnosti více přemýšlejí o svých výdajích. Dražších výrobků jsou nuceny se vzdát a zaměřují se na investice do budoucnosti.

A Evropská unie uvažuje stejně. Návrh rozpočtu , který Komise předložila, přináší investice do budoucího růstu. Daňoví poplatníci dostanou za stejné množství vynaložených prostředků mnohem více. Tak bude vytvořen opravdu evropský rozpočet. Rozpočet pro integraci.

Stimulace růstu v celé Evropské unii

Velká část rozpočtu se zaměří na zvýšení zaměstnanosti a ekonomický růst. Nový nástroj „Connecting Europe“ bude vynakládat peněžní prostředky na chybějící propojení energetické, dopravní a informační infrastruktury.

Podstatně více prostředků než dříve půjde do školství a odborného vzdělávání, jakož i výzkumu a inovací, aby vzniklo více pracovních míst a zvýšil se inovační potenciál Evropy. Pomoc nejméně rozvinutým regionům se zaměří na zaměstnanost a růst, takže z toho bude těžit celá Evropa.

Bezpečnější Evropa

Řada současných výzev se neomezuje pouze na jednotlivé státy, ale má daleko širší dosah. Proto je pro Evropu výhodnější je řešit zavedením jedné koordinované politiky místo 27 samostatných politik.

Za změnami ve financování evropského zemědělství je nutnost produkovat v Evropě nezávadné a zdravé potraviny. Přibližně 30 % přímých plateb bude vypláceno těm zemědělcům, jejichž způsob hospodaření je šetrný k životnímu prostředí.

Plánované výdaje budou chránit životní prostředí, stimulovat energetickou účinnost, zmírňovat změny klimatu a zároveň posilovat soudržnost a prosazovat sociální cíle. To může mít výrazný multiplikační účinek v řadě oblastí.

Nový rozpočet rovněž předpokládá navýšení prostředků na správu vnějších hranic EU a potírání závažné trestné činnosti, terorismu a počítačové kriminality.

Vliv Evropy ve světě

Čím rychlejší je rozvoj technologií, tím více se zdá, že se svět zmenšuje. Mění se vztahy a spojenectví mezi státy a vnikají nové mocnosti. Evropa se proto musí více prosazovat, aby byly její názory dostatečně brány v potaz.

Bude navýšen objem prostředků na obranu evropských zájmů. Nedávné události v zemích severní Afriky znovu ukázaly, jaký vliv má vývoj v sousedních zemích na dění v Evropě. Těm zemím, které provedou politické a hospodářské reformy a upevní demokracii v tomto regionu, budou poskytnuty další pobídky.

Evropská unie, která je dárcem více než poloviny světové rozvojové pomoci, si stojí za svým závazkem poskytnout do roku 2015 pomoc ve výši 0,7 % HND. Proto je i v novém rozpočtu tento závazek zohledněn.

Rozpočet musí být spravedlivější a transparentnější

Daňoví poplatníci musí mít jasný přehled o tom, jak se s jejich penězi nakládá. Nový rozpočet by měl být přehlednější, transparentnější a spravedlivější. Navrhujeme proto změny ve způsobů jeho financování, zejména vytvořením nových zdrojů příjmů, které by částečně nahradily příspěvky členských států (ty jsou dnes založeny na výši hrubého domácího důchodu). Pro občany i členské státy by měl být nový způsob výhodnější.

Navrhovaný rozpočet bude součástí diskuze mezi vedoucími představiteli zemí Unie, kteří se sejdou v Bruselu ve dnech 22. až 23. listopadu 2012.

Více informací o rozpočtovém plánu na roky 2014 až 2020 DeutschEnglishfrançais

Více informací o rozpočtovém plánování EU DeutschEnglishfrançais

Více informací o rozpočtu EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy