Ścieżka nawigacji

Plany UE na 2013 r. – wzrost gospodarczy i zatrudnienie wciąż najważniejsze - 24/10/2012

Siedziba główna Komisji – budynek Berlaymont – z wywieszonym bannerem „Growing stronger together” („Razem silniejsi¨) © EU

Komisja przyjmuje swoje plany na 2013 r., poświęcając najwięcej uwagi ponownemu skierowaniu UE na drogę wzrostu gospodarczego i umożliwieniu osobom bezrobotnym ponownego znalezienia zatrudnienia.

Oprócz propozycji przedstawionych już wcześniej, w 2013 r. i na początku 2014 r. zainicjowanych zostanie około 50 nowych inicjatyw pdf - 332 KB [332 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Najważniejszy priorytet pozostaje ten sam – zaradzić skutkom kryzysu gospodarczego i skierować UE na drogę zrównoważonego wzrostu. Zaproponowany przez Komisję pakiet obejmuje szereg środków stymulujących, reformy systemu finansowego oraz działania na rzecz jeszcze bliższej integracji.

Nowe propozycje obejmą:

  • zwiększenie stabilności, przejrzystości i ochrony konsumentów w sektorze finansowym w oparciu o projekt bliższej unii gospodarczej i walutowej
  • zwiększenie konkurencyjności poprzez jednolity rynek Deutsch (de) English (en) français (fr) i skoordynowaną politykę przemysłową, obniżenie kosztów działalności gospodarczej w takich dziedzinach jak VAT i fakturowanie, zachęcanie do nawiązywania partnerstw prywatno-publicznych w dziedzinie badań naukowych,
  • skuteczniejsze rozwijanie sieci połączeń w Europie poprzez zliberalizowanie sektora sieci energetycznych, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, modernizację transportu i logistyki
  • wsparcie dla osób bezrobotnych – zwiększenie skuteczności publicznych służb zatrudnienia oraz wspieranie włączenia społecznego
  • energię, zasoby i środowisko naturalne – poprzez prowadzenie polityki zrównoważonego wzrostu, zaspokajanie potrzeb energetycznych, reagowanie na zmiany klimatu, poprawę jakości powietrza i utylizacji odpadów
  • budowanie bezpiecznej Europy – zapobieganie oszustwom finansowym i niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy UE na poziomie urzędu prokuratora UE, zwalczanie przemytu broni celem ograniczenia liczby przestępstw dokonywanych z użyciem broni palnej oraz zwiększenie korzyści płynących z obywatelstwa UE
  • propagowanie interesów i wartości UE na arenie światowej poprzez zawieranie nowych umów handlowych, nakierowaną na konkretne cele współpracę z sąsiednimi krajami oraz umacnianie pozycji UE jako światowego lidera w dziedzinie pomocy na rzecz rozwoju.

Komisja dołoży również wszelkich starań, aby odpowiednio wprowadzić w życie środki przyjęte już wcześniej.

Będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, przywódcami państw UE zgromadzonymi w Radzie, parlamentami krajowymi oraz zainteresowanymi podmiotami, aby osiągnąć wymierne rezultaty dla dobra obywateli Europy.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki