Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδια της ΕΕ για το 2013 - Η απασχόληση και η ανάπτυξη πάντα στο επίκεντρο - 24/10/2012

Πανώ "Ενωμένοι είμαστε ισχυρότεροι" στο κτίριο Μπερλεμόν, έδρα της Επιτροπής © EU

Η Επιτροπή καταρτίζει τα σχέδιά της για το 2013 στοχεύοντας στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης στην ΕΕ και στη μείωση της ανεργίας.

Γύρω στις 50 νέες πρωτοβουλίες pdf - 332 KB [332 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) πρόκειται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια του 2013 και τους πρώτους μήνες του 2014, οι οποίες θα συμπληρώσουν τις προτάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Κύρια προτεραιότητα εξακολουθεί να παραμένει η έξοδος από την οικονομική κρίση και η επιστροφή της ΕΕ στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πακέτο περιλαμβάνει ένα μείγμα μέτρων για την τόνωση της οικονομίας, τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και μια στενότερη ένωση.

Οι νέες προτάσεις αφορούν τα εξής:

  • βελτίωση της σταθερότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, βάσει ενός μοντέλου στενότερης οικονομικής και νομισματικής ένωσης
  • τόνωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενιαίας αγοράς Deutsch (de) English (en) français (fr) και μιας συντονισμένης βιομηχανικής πολιτικής, της μείωσης των δαπανών για τις επιχειρήσεις σε τομείς όπως το ΦΠΑ και η τιμολόγηση, της ενθάρρυνσης συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην έρευνα
  • σύνδεση της Ευρώπης μέσω της ελευθέρωσης των ενεργειακών δικτύων, της τόνωσης των επενδύσεων σε υποδομές ευρυζωνικών δικτύων, του εκσυγχρονισμού των μεταφορών και της διοικητικής υποστήριξης
  • στήριξη των ανέργων, μέσω της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης
  • ενέργεια, πόροι και περιβάλλον, μέσω πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, κάλυψης των ενεργειακών αναγκών, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των αποβλήτων
  • οικοδόμηση μιας ασφαλούς και προστατευμένης Ευρώπης, μέσω της πρόληψης της απάτης και της κακοδιαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ χάρη στη σύσταση ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, καθώς και μέσω της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου όπλων, με στόχο τον περιορισμό του ένοπλου εγκλήματος, και της βελτίωσης των οφελών από την ιθαγένεια της 'Ενωσης
  • προαγωγή των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών στον κόσμο μέσω νέων εμπορικών συμφωνιών, στοχευμένης συνεργασίας με γειτονικές χώρες, και διεύρυνσης του ρόλου της ΕΕ ως σημαντικότερου χορηγού αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Επιτροπή θα προσπαθήσει επίσης να διασφαλίσει ότι τα ήδη συμφωνηθέντα μέτρα θα εφαρμοστούν δεόντως.

Θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Συμβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και άλλους ενδιαφερομένους για να επιτύχει χειροπιαστά αποτελέσματα υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι