Sökväg

Fokus på tillväxt och nya jobb - 22/10/2012

Kommissionsordförande José Manuel Barroso och Europaparlamentets talman Martin Schulz © EU

Vid sitt toppmöte den 18–19 oktober enades EU-ledarna om snabba åtgärder för att stimulera ekonomin och fortsatta planer på en fördjupad ekonomisk och monetär union.

I en rapport inför mötet sa kommissionsordförande José Manuel Barroso att mer måste göras inom den nya pakten för tillväxt och sysselsättning English, ett paket på 120 miljarder euro för att hjälpa medlemsländerna att återhämta sig från krisen.

Pengarna ska bland annat gå till att öka Europeiska investeringsbankens DeutschEnglishfrançais utlåningskapacitet med 60 miljarder euro. Omfördelade anslag på 55 miljarder euro från EU:s regionalfonder ska gå till småföretag och nya jobb för arbetslösa ungdomar.

Ledarna enades om att snabbehandla kommissionens förslag DeutschEnglishfrançais om en bättre fungerande inre marknad Deutsch (de) English (en) français (fr) .

De utlovade också stöd till andra stimulansåtgärder, t.ex. Fonden för ett sammanlänkat Europa English, som ska finansiera investeringar för 50 miljarder euro i transport-, energi- och bredbandsnät.

Finanssektorn måste också bidra till återhämtningen. Kommissionen kommer att ta första steget mot en skatt på finansiella transaktioner Deutsch (de) English (en) français (fr) och lägga fram en plan mot skattebedrägerier och skatteflykt före årets slut.

Fördjupad ekonomisk och monetär union

EU-ledarna enades om att slutföra arbetet med en gemensam tillsyn pdf - 158 KB [158 KB] av bankerna i euroområdet före årsskiftet. Andra EU-länder får möjlighet att ansluta sig till det nya systemet. De nya reglerna kommer under 2013.

Europeiska centralbanken English (ECB) får en central roll som tillsynsmyndighet.

Ledarna kom också överens om att arbeta vidare med förslagen English om en bankunion, finanspolitisk union, ekonomisk union och de första stegen mot en politisk union. José Manuel Barroso sa att kommissionen kommer att ta fram ett utkast till förslag senare i år.

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy kommer att lägga fram en slutrapport om förslagen i december, i samarbete med kommissionen, Eurogruppen English och ECB.

Utrikespolitiska beslut

Ledarna godkände ytterligare sanktioner mot Syriens regering och Iran, som måste följa de internationella reglerna om kärnenergiprogram.

De tog också upp den politiska och humanitära krisen i Mali och beslutade att snabba på EU:s hjälp med att omorganisera och utbilda landets försvarsstyrkor.

Nästa EU-toppmöte hålls den 22–23 november i Bryssel.

Europeiska rådets slutsatser – 18–19 oktober 2012 English

José Manuel Barrosos uttalande efter toppmötet

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar