Navigointipolku

Keskeisinä tavoitteina kasvu ja työllisyys - 22/10/2012

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz © EU

EU-johtajat päättivät 18.–19.10. pidetyssä huippukokouksessaan talouden pikaisista elvytystoimista sekä talous- ja rahaliiton asteittaisesta tiivistämisestä.

Kokousta pohjustaneessa tiedotustilaisuudessa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi, että hiljattain julkistetun kasvu- ja työllisyyssopimuksen English käytännön toteutukseen on panostettava enemmän. Sopimukseen kuuluu 120 miljardin euron toimenpidepaketti, jolla autetaan EU-maita elpymään kriisistä.

Rahoitukseen sisältyy Euroopan investointipankin DeutschEnglishfrançais lainanantokapasiteetin lisääminen 60 miljardilla eurolla. Lisäksi 55 miljardia euroa EU:n rakennerahastojen käyttämättä jääneitä varoja ohjataan pienyrityksille annettavaan tukeen ja nuorten työllisyyttä edistäviin toimiin.

Ehdotukset DeutschEnglishfrançais, joita komissio on tehnyt sisämarkkinoiden Deutsch (de) English (en) français (fr) toiminnan parantamiseksi, päätettiin käsitellä mahdollisimman pikaisesti.

Kokouksessa kehotettiin tukemaan myös esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välinettä English, jonka kautta investoidaan 50 miljardia euroa liikenne- ja energia-alaan sekä digitaaliverkkoihin.

Myös rahoitusalan on osallistuttava elvytystyöhön. Komissio tarkastelee finanssitransaktioveron Deutsch (de) English (en) français (fr) käyttöönottoa ja julkaisee ennen vuoden loppua suunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnasta.

Tiiviimpi talous- ja rahaliitto

Kokouksen osallistujat sopivat päättävänsä euroalueen pankkien yhteisestä valvontamekanismista pdf - 158 KB [158 KB] vuoden loppuun mennessä. Konkreettista täytäntöönpanoa koskeva työ tehdään vuoden 2013 kuluessa.

Euroopan keskuspankilla English (EKP) on keskeinen rooli pankkivalvontaviranomaisen perustamisessa. Kaikilla EU-mailla olisi mahdollisuus osallistua uuteen järjestelyyn.

EU-johtajat sopivat myös työstävänsä edelleen pankki-, rahoitus- ja talousunionia koskevia ehdotuksia English ja seuraavia askeleita kohti poliittista unionia. Puheenjohtaja Barroso ilmoitti komission esittävän näitä ehdotuksia koskevan suunnitelman myöhemmin tänä vuonna.

Neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy laatii yhdessä komission, euroryhmän English ja EKP:n puheenjohtajien kanssa ehdotuksia koskevan loppuraportin joulukuussa.

Kansainväliset kysymykset

EU-johtajat ilmaisivat tukensa Syyrian ja Iranin hallintoihin kohdistuville pakotteille ja totesivat Iranin ydinohjelmallaan räikeästi rikkovan kansainvälisiä sääntöjä.

He keskustelivat myös Malin poliittisesta ja humanitaarisesta kriisistä ja päättivät nopeuttaa EU:n tuen antamista Malin puolustusvoimien uudelleenjärjestelyyn ja koulutukseen.

Seuraavan kerran Eurooppa-neuvosto kokoontuu 22.–23.11. Brysselissä.

Eurooppa-neuvoston päätelmät – 18.19.10.2012 English

Puheenjohtaja Barroson lausunto Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä