Navigatsioonitee

Prioriteedid majanduskasvu saavutamisel ja töökohtade loomisel - 22/10/2012

Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Parlamendi president Martin Schulz © EU

ELi juhid leppisid 18.–19. oktoobrini toimunud tippkohtumisel kokku kiires tegutsemises seoses majandust ergutavate meetmetega ning sammude võtmises tihedama majandus- ja rahaliidu suunas.

Kohtumiseks ettevalmistatud ülevaates märkis komisjoni president José Manuel Barroso, et tuleb teha suuremaid jõupingutusi hiljuti väljakuulutatud majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe English raames. Asjaomane kokkulepe hõlmab meetmeid koguväärtusega 120 miljardit eurot, et aidata riikidel kriisist taastuda.

Vahendid hõlmavad Euroopa Investeerimispanga DeutschEnglishfrançais laenuandmisvõime suurendamist 60 miljardi euro võrra. Täiendavad 55 miljardit eurot suunatakse ümber kasutamata ELi regionaalfondidest väikeettevõtete toetamiseks ning noortele töökohtade loomiseks.

Liikmesriikide juhid leppisid kokku ELi ühtse turu Deutsch (de) English (en) français (fr) tõhusamaks muutmises, kiirendades juba esitatudkomisjoni ettepanekute DeutschEnglishfrançais menetlemist.

Nad avaldasid toetust ka muudele ergutavatele meetmetele, sealhulgas ka Euroopa ühendamise rahastu English käivitamisele, mille raames rahastataks 50 miljardi euro ulatuses investeeringuid transporti, energeetikasse ja digitaalvõrkudesse.

Finantssektor peab samuti tegema õiglase panuse majanduse taastamisse. Komisjon teeb esimese sammu finantstehingute maksu Deutsch (de) English (en) français (fr) kehtestamise suunas ning esitab maksupettuste ning maksudest kõrvalehoidumise tõkestamist käsitleva kava veel enne aasta lõppu.

Tihedam majandus- ja rahaliit

ELi juhid leppisid kokku euroala pankade ühise järelevalve pdf - 158 KB [158 KB] ettevalmistamise lõpetamises aasta lõpuks. Õigusraamistikku hakatakse rakendama 2013. aastal.

Euroopa Keskpangal English saab olema keskne roll ühtse järelevalveasutuse loomises. Teised ELi liikmesriigid saavad uue korraldusega ühineda.

Liikmesriikide juhid leidsid samuti, et tuleks jätkata tööd seoses pangandus-, fiskaal- ja majandusliitu käsitlevate ettepanekutega English ning poliitilise liidu suunas tehtavaid samme. President Barroso märkis, et komisjon esitab ettepanekute eelnõu veel sel aastal.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy koos komisjoni presidendi, eurorühma English ning Euroopa Keskpangaga koostavad detsembris lõpliku aruande asjaomaste ettepanekute kohta.

Rahvusvahelised otsused

ELi juhid kiitsid heaks täiendavad sanktsioonid Süüria valitsuse ja Iraani vastu, kes peavad vastama rahvusvahelistele eeskirjadele seoses oma tuumaprogrammidega.

Nad käsitlesid Mali poliitilist ja humanitaarkriisi ning otsustasid kiirendada ELi abi andmist riigi kaitsejõudude ümberkorraldamiseks ja koolitamiseks.

Järgmine Euroopa Ülemkogu kohtumine toimub 22.– 23. novembrini Brüsselis.

Euroopa Ülemkogu järeldused – 18. ja 19. oktoober 2012 English

President Barroso avaldus pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad