Sti

Prioriteter for vækst og jobskabelse - 22/10/2012

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz © EU

På topmødet den 18.-19. oktober vedtog EU's ledere en hurtig indsats for at stimulere økonomien og at forberede en tættere økonomisk og monetær union.

I sit oplæg til mødet sagde Kommissionens formand, José Manuel Barroso, at der skal gøres mere under den pagt for vækst og beskæftigelse English, der blev bekendtgjort for kort tid siden. Det er en pakke af foranstaltninger til et samlet beløb på 120 mia. euro, der skal hjælpe landene på fode efter krisen.

Pengene omfatter en udvidelse af Den Europæiske Investeringsbanks DeutschEnglishfrançais lånekapacitet med 60 mia. euro. Yderligere 55 mia. euro i ubrugte midler fra EU's regionalfonde vil blive omlagt til støtte til små virksomheder og job til unge.

Lederne vedtog at gøre EU’s indre marked Deutsch (de) English (en) français (fr) mere velfungerende ved at fremskynde behandlingen af forslag fra Kommissionen DeutschEnglishfrançais, som allerede er fremsat.

De afsatte desuden støtte til andre initiativer, f.eks. Connecting Europe-faciliteten English, som vil investere 50 mia. euro i transport-, energi- og bredbåndsnet.

Finanssektoren skal også yde et rimeligt bidrag til genopretningen. Kommissionen tager de første skridt i retning af en afgift på finansielle transaktioner Deutsch (de) English (en) français (fr) og fremlægger inden årets udgang en plan om at slå ned på skattesvig og -unddragelse.

Tættere økonomisk og monetær union

Lederne vedtog at afslutte arbejdet med fælles tilsyn pdf - 158 KB [158 KB] med bankerne i euroområdet inden jul. Retsgrundlaget vil blive fastlagt i 2013.

Den Europæiske Centralbank English (ECB) får en central rolle ved indførelsen af en fælles tilsynsmyndighed. Andre EU-lande får mulighed for at slutte sig til ordningen.

Lederne var desuden enige om, at arbejdet med forslag English til en bankunion, finansunion, økonomisk union og de første skridt i retning af politisk union, skal fortsættes. Barroso udtalte, at Kommissionen vil lægge sidste hånd på forslagene allerede i år.

Det Europæiske Råds formand, Herman Van Rompuy, vil sammen med formændene for Kommissionen, Eurogruppen English og ECB udarbejde en endelig rapport om forslagene i december.

Internationale anliggender

Lederne godkendte yderligere sanktioner over for den syriske regering og Iran, som i forbindelse med sit atomprogram skal overholde de internationale spilleregler.

De tog den politiske og humanitære krise i Mali til efterretning og besluttede at fremskynde EU's støtte til at omorganisere og uddanne landets forsvar.

Det næste topmøde finder sted i Bruxelles den 22. og 23. november.

Konklusioner fra topmødet – 18. og 19. oktober 2012 English

José Manuel Barrosos erklæring efter topmødet

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links