Navigačný riadok

Plán na vytvorenie užšieho spojenectva - 17/10/2012

Budova Justus Lipsius, v ktorej sa vedúci predstavitelia EÚ stretávajú na svojich samitoch v Bruseli, Belgicko © EÚ

Na samite lídrov EÚ 18. – 19. októbra sa bude diskutovať o opatreniach pre vyššie investície do rastu a konsolidácii Únie.

Preskúmajú sa kroky, ktoré sa doteraz podnikli v rámci Paktu pre rast a zamestnanosť English , prostredníctvom ktorého by sa do malo do ekonomických stimulov investovať 120 miliárd EUR.

Predseda Komisie José Manuel Barroso zdôraznil, že členské štáty EÚ musia pri realizácii paktu konať rýchlo. Komisia bude podrobne informovať lídrov o aktuálnom stave: čo navrhuje, kde sú prekážky a aké by mali byť ďalšie kroky.

Zdroje z Paktu pre rast a zamestnanosť pôjdu na projekty, ktoré rozvíjajú inovácie a zručnosti, malé a stredné podniky, čistú energiu a dopravnú a širokopásmovú infraštruktúru. Asi 55 miliárd z nevyužitých regionálnych fondov EÚ sa presmeruje na podporu malých a stredných podnikov a tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí.

Plán na užšie spojenectvo

Lídri členských štátov EÚ budú takisto rokovať o návrhu plánu užšej hospodárskej a menovej únie English , ktorý predloží predseda Európskej rady Herman van Rompuy v spolupráci s predsedami Komisie, Euroskupiny English a Európskej centrálnej banky English (ECB).

Návrhy zahŕňajú spoločné pravidlá dohľadu nad finančným sektorom, pravidlá na udržanie štátnych rozpočtov v rámci dohodnutých hraníc a užšiu koordináciu hospodárskej politiky.

V prvom kroku Komisia navrhla opatrenia na spoločný dohľad English nad bankami v eurozóne s ECB ako prostriedok na obnovu stability.

K tejto novej dohode, základnému kameňu bankovej únie, by sa mohli pripojiť všetky krajiny EÚ.

Komisia takisto navrhla spoločné pravidlá English intervencie v prípadoch, keď majú banky finančné ťažkosti. Týmto sa zmenší vplyv úpadku bánk na finančné trhy a znížia náklady na finančnú pomoc pre daňových poplatníkov.

Fiškálna únia

Kríza ukázala, že krajiny eurozóny musia viac koordinovať svoje rozpočtové politiky, aby zabezpečili udržateľný rast a hospodársku stabilitu.

Eurozóna by dokonca mohla disponovať spoločným rozpočtom s cieľom pomôcť jej členom reagovať na hospodársku a finančnú krízu.

Spolu s väčšou fiškálnou integráciou by sa mala posilňovať koordinácia hospodárskej politiky a dobudovať jednotný trh DeutschEnglishfrançais EÚ.

Podľa predsedu Komisie Barrosa by tohtotýždňová diskusia v decembri mala vyústiť do konečného plánu na vytvorenie bankovej, fiškálnej a hospodárskej únie a ku krokom k politickej únii.

Program – zasadnutie Európskej rady 18. – 19. októbra
Správa: implementácia Paktu pre rast a zamestnanosť

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy