Kruimelpad

Routekaart naar een hechtere unie - 17/10/2012

Het Justus Lipsiusgebouw, waar de EU-leiders hun topoverleg in Brussel houden © EU

Op de EU-top op 18 en 19 oktober bespreken de EU-leiders maatregelen om te investeren in groei en de Unie hechter te maken.

De maatregelen in het kader van het pact voor groei en werkgelegenheid English , een plan om de economie te stimuleren met 120 miljard euro, worden herzien.

Commissievoorzitter Barroso benadrukte dat de EU-landen het pact snel moeten invoeren. De regeringsleiders krijgen gedetailleerde informatie van de Commissie over de stand van zaken: wat ligt er op de tafel, waar zitten de knelpunten en wat zijn de volgende stappen?

Het geld uit het pact gaat naar innovatie, ontwikkeling van vaardigheden, kleine bedrijven, schone energie, vervoer en breedbandinfrastructuur. Ongeveer 55 miljard euro komt uit ongebruikte middelen van de regionale fondsen van de EU en is bedoeld om kleine bedrijven te steunen en banen voor jongeren te scheppen.

Routekaart naar een hechtere Unie

De EU-leiders buigen zich ook over een plan voor een hechtere economische en monetaire unie English van Raadsvoorzitter Van Rompuy in samenwerking met de voorzitters van de Commissie, de Eurogroep English en de Europese Centrale Bank English (ECB).

Voorgesteld worden regels voor het toezicht op de financiële sector in de eurozone, begrotingsdiscipline in de EU-landen en meer coördinatie van het economisch beleid.

Als een eerste stap wil de Commissie een gemeenschappelijk toezicht English op de banken in de eurozone, waarbij de ECB de stabiliteit moet herstellen.

Alle EU-landen mogen zich aansluiten bij deze nieuwe overeenkomst, een stap in de richting van een bankenunie.

De Commissie wil ook gemeenschappelijke regels English voor interventie als een bank in problemen raakt. Daarmee zouden de gevolgen van een ingestorte bank voor de financiële markten en de kosten voor de belastingbetaler verminderen.

Fiscale unie

Door de crisis is het duidelijk geworden dat de eurolanden hun begrotingsbeleid beter op elkaar moeten afstemmen om duurzame groei en economische stabiliteit te bereiken.

Uiteindelijk zou de eurozone een gezamenlijk budget kunnen aanleggen om eurolanden te helpen economische en financiële crises op te vangen.

Meer fiscale integratie moet hand in hand gaan met een betere coördinatie van het economische beleid en voltooiing van de interne markt DeutschEnglishfrançais in de EU.

Volgens voorzitter Barroso moeten de besprekingen van deze week ertoe leiden dat in december een routekaart naar een banken-, fiscale en economische unie klaar is en dat stappen worden gezet naar een politieke unie.

Agenda - Bijeenkomst van de Europese Raad, 18-19 oktober
Verslag: uitvoering van het pact voor groei en werkgelegenheid

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links