Navigācijas ceļš

Plāns Savienības saliedēšanai - 17/10/2012

Justus Lipsius vārdā nosauktā Padomes ēka, kur tiekas Eiropadomes līderi Beļģijā, Briselē © ES

ES valstu un valdību vadītāji 18.–19. oktobra samitā spriedīs par pasākumiem, kā ar investīciju palīdzību ievirzīt straujāku izaugsmi un kā saliedēt Savienību.

Tiks izvērtēti pasākumi, kas līdz šim paveikti saskaņā ar Izaugsmes un nodarbinātības paktu English  — plānu, kas paredz 120 miljardus eiro ieguldīt ekonomikas stimulēšanā.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu uzsvēra, ka ES valstis nedrīkst kavēties, lai vienošanos īstenotu. Valstu vadītājiem Komisija izsmeļoši raksturos pašreizējo situāciju: kādi ir piedāvātie pasākumi, kas kavē to īstenošanu un kas būtu jādara turpmāk.

Pakta līdzekļus piesaistīs projektiem, kas sekmē inovāciju un iemaņu veidošanu, atbalsta mazos uzņēmumus, ekoloģisku enerģiju, transportu un platjoslas interneta infrastruktūras izbūvi. Apmēram 55 miljardus eiro novirzīs no neizmantotajiem ES reģionālo fondu līdzekļiem, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem un izveidotu darba vietas jauniešiem.

Plāns Savienības saliedēšanai

ES līderi arī apspriedīs priekšlikumu plānam par ciešākas ekonomikas un monetārās savienības izveidi English , ar ko iepazīstinās Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs sadarbībā ar Komisijas, Eirogrupas English un Eiropas Centrālās bankas English (ECB) priekšsēdētājiem.

Priekšlikumā ietilpst kopēji noteikumi par eirozonas finanšu nozares uzraudzību, par valsts budžetam noteikto ierobežojumu nepārsniegšanu un par ciešāku ekonomikas politikas koordinēšanu.

Sākotnējā posmā Komisija ir ierosinājusi pasākumus eirozonas banku kopējai uzraudzībai English , kuros ECB atvēlēta stabilitātes atjaunotājas loma.

Visas ES valstis varēs piedalīties jaunajā sistēmā, kas būs viens no galvenajiem elementiem banku savienības izveidē.

Komisija ir ierosinājusi arīdzan kopējus noteikumus English , saskaņā ar kuriem paredzēta iejaukšanās, ja banka nokļuvusi finansiālās grūtībās. Tie palīdzēs mazināt finanšu tirgus satricinājumus, ko spēj izraisīt atsevišķas bankas bankrots, un arī nodokļu maksātāju dalību bankas glābšanas izmaksās.

Fiskālā savienība

Krīze ir pierādījusi, ka eirozonas valstīm ciešāk jākoordinē budžeta politika, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi un ekonomikas stabilitāti.

Pastāv iespēja, ka eirozona varētu izveidot dalītu budžetu, lai dalībvalstīm palīdzētu pārvarēt ekonomisko un fiskālo krīzi.

Ciešāku fiskālo integrāciju papildinās stingrāka ekonomikas politikas koordinēšana un ES vienotā tirgus DeutschEnglishfrançais izveides pilnīga pabeigšana.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu paredz, ka šīs nedēļas sarunas ievadīs procesu, kura rezultātā decembrī notiks vienošanās par plānu banku savienības, fiskālās savienības un ekonomiskās savienības izveidei, un sekmēs politiskās savienības nostiprināšanu.

Eiropadomes 18.–19. oktobra sanāksmes darba kārtība
Ziņojums par izaugsmes un nodarbinātības pakta īstenošanu

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites