Naršymo kelias

Glaudesnės sąjungos planas - 17/10/2012

Pastatas „Justus Lipsius“ Briuselyje (Belgija), kuriame vyksta ES vadovų aukščiausiojo lygio susitikimai

Spalio 18–19 d. aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai aptars didesnio investavimo į ekonomikos augimą ir sąjungos sutvirtinimo priemones.

Vadovai svarstys priemones, kurių jau imtasi pagal Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo English – planą skirti 120 mlrd. eurų ekonomikai skatinti.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso pabrėžė, kad ES šalys turi veikti greitai, kad įgyvendintų susitarimą. Komisija vadovams pateiks išsamią padėties apžvalgą: kas siūloma, kur yra trikdžių ir ką reikėtų daryti toliau.

Pagal susitarimą numatytos lėšos bus skirtos projektams, kuriais plėtojamos inovacijos ir įgūdžiai, mažosioms įmonėms, švariai energijai, transporto ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai. Apie 55 mlrd. eurų iš nepanaudotų ES regioninės plėtros lėšų bus skirta mažosioms įmonėms remti ir darbo vietoms jaunimui kurti.

Glaudesnės sąjungos planas

Vadovai taip pat aptars glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos plano English projektą, kurį pristatys Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy drauge su Europos Komisijos, Euro grupės English ir Europos Centrinio Banko English pirmininkais.

Į pasiūlymus įtrauktos euro zonos finansų sektoriaus priežiūros, nacionalinių biudžetų drausmės bei glaudesnio ekonominės politikos koordinavimo bendrosios taisyklės.

Komisija pirmiausia pasiūlė bendrą euro zonos bankų priežiūrą English , kurią vykdant svarbus vaidmuo tektų stabilumą atkurti turinčiam padėti Europos Centriniam Bankui.

Visos ES šalys galėtų prisijungti prie naujojo mechanizmo – kertinio akmens kuriant bankų sąjungą.

Komisija taip pat pasiūlė bendras intervencijos, kai bankai patiria finansinių sunkumų, taisykles English . Jos padėtų sumažinti bankų žlugimo poveikį finansų rinkoms ir bankų gelbėjimui skiriamų mokesčių mokėtojų lėšų dalį.

Fiskalinė sąjunga

Krizė parodė, kad euro zonos šalys turi dar labiau koordinuoti savo biudžeto politiką, kad užtikrintų tvarų ekonomikos augimą ir stabilumą.

Galiausiai būtų galima sudaryti bendrą euro zonos biudžetą, kad narėms būtų lengviau reaguoti į ekonomikos ir finansų krizes.

Didesnę fiskalinę integraciją turėtų papildyti tvirtesnis ekonominės politikos koordinavimas ir baigta kurti ES bendroji rinka DeutschEnglishfrançais .

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso teigimu, šios savaitės diskusijos turėtų suteikti galimybę gruodį baigti rengti bankų, fiskalinės ir ekonominės sąjungos bei priemonių siekiant politinės sąjungos planą.

Spalio 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkė
Ataskaita „Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo įgyvendinimas“

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos