Navigointipolku

Kohti tiiviimpää unionia - 17/10/2012

Justus Lipsius -rakennus, EU:n johtajien huippukokousten pitopaikka Brysselissä Belgiassa © EU

EU:n johtajat kokoontuvat 18.–19.10. keskustelemaan lisäpanostuksista kasvuun ja unionin vakauttamiseen.

EU-huippukokouksessa tarkastellaan kasvu- ja työllisyyssopimuksen English tähänastisia toimia. Sopimukseen sisältyvillä toimilla investoidaan 120 miljardia euroa talouden elvyttämiseen.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso korostaa, että EU-maiden on toimittava nopeasti sopimuksen toteuttamiseksi käytännössä. Valtionpäämiehet saavat kokouksessa komissiolta seikkaperäisen selvityksen vallitsevasta tilanteesta: mitä on meneillään, missä on puutteita ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.

Kasvu- ja työllisyyssopimuksen varat suunnataan hankkeisiin, joilla kehitetään innovointia ja osaamista, pienyrityksiä, puhdasta energiaa, liikennettä ja laajakaistainfrastruktuureja. Lisäksi EU:n rakennerahastoista ohjataan noin 55 miljardia euroa käyttämättä jääneitä varoja pienyritysten ja nuorten työllisyyden tukemiseen.

Ehdotus unionin tiivistämisestä

Esillä on myös luonnos talous- ja rahaliiton tiivistämisestä English . Sen esittelee Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy yhdessä komission, euroryhmän English ja Euroopan keskuspankin English (EKP) puheenjohtajien kanssa.

Ehdotuksessa hahmotellaan yhteiset säännöt toimille, joilla valvotaan euroalueen rahoitussektoria, pidetään EU-maiden julkiset menot sovituissa rajoissa ja koordinoidaan EU-maiden talouspolitiikkaa entistä tiiviimmin.

Ensimmäisenä askeleena komissio on jo ehdottanut euroalueen pankkien yhteistä valvontaa English , jossa EKP toimisi vakauttavassa roolissa.

Kaikilla EU-mailla olisi mahdollisuus osallistua uuteen järjestelyyn, jota voidaan pitää ensimmäisenä askeleena kohti pankkiunionia.

Komissio on ehdottanut myös yhteisiä sääntöjä English väliintulolle pankkien taloudellisten ongelmien yhteydessä. Niillä vähennettäisiin pankin kaatumisen vaikutusta finanssimarkkinoihin ja pelastusoperaatioista veronmaksajille koituvia kuluja.

Finanssivakausunioni

Kriisi on osoittanut, että kestävän kasvun ja talouden vakauden varmistaminen edellyttää euromaiden finanssipolitiikan koordinoinnin lisäämistä.

Viime kädessä euroalue voisi laatia yhteisen budjetin, jotta sen jäsenet kykenisivät puolustautumaan paremmin talous- ja finanssikriisejä vastaan.

Finanssipoliittisen integraation lisäämisen ohella tarvitaan tiukempaa talouspolitiikan koordinointia, ja EU:n sisämarkkinat DeutschEnglishfrançais on toteutettava kaikilta osin.

Barroso toivoo, että kokouksen tuloksena saataisiin joulukuussa valmiiksi suunnitelma pankki-, finanssi- ja talousunionin toteuttamisesta ja seuraavista askeleista kohti poliittista unionia.

Esityslista – Eurooppa-neuvoston kokous 18.–19.10.2012
Kertomus kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpanosta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä