Navigatsioonitee

Kava tihedama liidu loomiseks - 17/10/2012

Justus Lipsiuse hoone Brüsselis Belgias, kus ELi juhid peavad oma tippkohtumisi © EU

18.–19. oktoobri tippkohtumisel arutavad ELi juhid meetmeid rohkem majanduskasvu investeerimiseks ja liidu tugevdamiseks.

Vaadatakse üle senised sammud, mis on tehtud majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe English raames, millega nähakse ette 120 miljardi euro investeerimist majanduse ergutamiseks.

Komisjoni president José Manuel Barroso rõhutas, et ELi liikmesriigid peavad kokkuleppe rakendamiseks kiiresti tegutsema. ELi juhid saavad komisjonilt olukorrast üksikasjaliku ülevaate, s.t mis on töös, kus esineb tõrkeid ja millised peaksid olema järgmised sammud.

Kokkuleppe raames rahastatakse projekte, mis arendavad innovatsiooni ja oskusi, väikeettevõtteid, keskkonnasõbralikku energeetikat, transporti ja lairibainfrastruktuuri. Umbes 55 miljardit eurot ELi regionaalfondide kasutamata vahendeid suunatakse ümber väikeettevõtete toetuseks ja noortele töökohtade loomiseks.

Kava tihedama liidu loomiseks

ELi juhid arutavad tihedama majandus- ja rahaliidu loomise kava English eelnõu, mille esitab Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy koos komisjoni, eurorühma English eesistuja ning Euroopa Keskpanga English presidendiga.

Ettepanekud hõlmavad ühiseid eeskirju euroala finantssektori järelevalve, liikmesriikide eelarvete kokkulepitud raamides hoidmise ja majanduspoliitika tihedama koordineerimise kohta.

Esimese sammuna on komisjon stabiilsuse säilitamiseks pakkunud välja meetmed, mis hõlmavad euroala pankade ühist järelevalvet English Euroopa Keskpanga osalusel.

Kõik ELi liikmesriigid võivad pangandusliidu suunas viiva uue korraga ühineda.

Komisjon pakkus välja ka ühised eeskirjad English sekkumiseks olukorras, kui pangal on rahalisi raskusi. Need aitavad vähendada panga maksejõuetuse mõju finantsturgudele ning päästeabi hinda maksumaksjatele.

Fiskaalliit

Kriis on näidanud, et euroala riigid peavad majanduskasvu ja majanduse stabiilsuse tagamiseks oma eelarvepoliitikat veelgi enam koordineerima.

Lõpuks võib euroala koostada ühise eelarve, mille eesmärk on aidata oma liikmeid majandus- ja finantskriisidele reageerimisel.

Tugevama fiskaalse integratsiooniga peab kaasnema majanduspoliitika suurem koordineerimine ja samuti ELi ühtse turu DeutschEnglishfrançais lõpuleviimine.

President Barroso arvates peaks käesoleva nädala arutelu tulemuseks olema pangandusliidu, fiskaalliidu, majandusliidu ja poliitilise liidu suunas liikumise kava lõpuleviimine detsembris.

18.–19. oktoobri Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakord
Aruanne: majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe täitmine

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad