Διαδρομή πλοήγησης

Χάρτης πορείας για μια στενότερη ένωση - 17/10/2012

Το κτίριο Justus Lipsius στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, στο οποίο πραγματοποιούνται οι σύνοδοι κορυφής των ηγετών της ΕΕ © EU

Κατά τη σύνοδο της 18 -19 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη θέσπιση μέτρων για αύξηση της ανάπτυξης και σταθεροποίηση της Ένωσης.

Στη σύνοδο θα επανεξεταστούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα με βάση το Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση English , ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 120 δισ. για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο τόνισε ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή θα περιγράψει λεπτομερώς στους Ευρωπαίους ηγέτες την κατάσταση: ποια είναι τα θέματα προτεραιότητας, πού βρίσκονται τα προβλήματα και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο μέλλον.

Τα κεφάλαια που προβλέπονται στο σύμφωνο θα χρηματοδοτήσουν σχέδια για την ανάπτυξη καινοτομίας και δεξιοτήτων, μικρών επιχειρήσεων, καθαρής ενέργειας, υποδομών μεταφορών και ευρυζωνικών δικτύων. Κονδύλια 55 περίπου δισ. ευρώ από τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ θα διατεθούν για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους.

Χάρτης πορείας για μια στενότερη ένωση

Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης ένα σχέδιο για στενότερη οικονομική και νομισματική ένωση English , το οποίο θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι σε συνεργασία με τους προέδρους της Επιτροπής, του Eurogroup English και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας English (ΕΚΤ).

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται κοινοί κανόνες για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα της ευρωζώνης, τη διατήρηση των εθνικών προϋπολογισμών εντός των συμφωνηθέντων ορίων και τον στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.

Σε πρώτο στάδιο, η Επιτροπή πρότεινε να ληφθούν μέτρα για την κοινή εποπτεία English των τραπεζών της ευρωζώνης, όπου η ΕΚΤ θα αποτελεί το μέσο αποκατάστασης της σταθερότητας.

Όλες οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να συμμετάσχουν στη νέα ρύθμιση η οποία αποτελεί τον προθάλαμο για την τραπεζική ένωση.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης κοινούς κανόνες English παρέμβασης σε περίπτωση που μια τράπεζα αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες. Οι κανόνες αυτοί πιστεύεται ότι θα συμβάλουν, αφενός, στον περιορισμό των επιπτώσεων της πτώχευσης μιας τράπεζας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και, αφετέρου, στη μείωση του κόστους διάσωσης για τους φορολογούμενους.

Δημοσιονομική ένωση

Η κρίση απέδειξε ότι οι χώρες της ευρωζώνης πρέπει να συντονίσουν περισσότερο τις δημοσιονομικές τους πολιτικές ώστε να διασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική σταθερότητα.

Η ευρωζώνη θα μπορούσε ενδεχομένως να καταρτίζει έναν κοινό προϋπολογισμό ώστε να βοηθά τα μέλη της να αντιμετωπίζουν οικονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις.

Η μεγαλύτερη δημοσιονομική ολοκλήρωση θα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς DeutschEnglishfrançais της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Μπαρόζο, οι συζητήσεις αυτής της εβδομάδας αναμένεται να οδηγήσουν στην τελειοποίηση, τον Δεκέμβριο, του χάρτη πορείας για μια τραπεζική, δημοσιονομική και οικονομική ένωση και στη λήψη μέτρων προς μια πολιτική ένωση.

Ατζέντα – Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 -19 Οκτωβρίου
Έκθεση: υλοποίηση του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι