Sti

Køreplan for en tættere union - 17/10/2012

Justus Lipsius-bygningen, hvor EU's ledere holder topmøder i Bruxelles © EU

Større investeringer i vækst og styrkelse af unionen står på dagsordenen for topmødet den 18.-19. oktober.

De skridt, der hidtil er taget som led i vækst- og beskæftigelsespagten English , en plan om at pumpe 120 mia. euro i økonomien, vil blive taget op til igen.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, understregede, at EU-landene må handle hurtigt for at få aftalen ført ud i livet. Kommissionen giver lederne en grundig redegørelse for, hvor vi står: Hvad er der på bordet? Hvor ligger hindringerne? Hvad gør vi nu?

Pagtens midler vil gå til projekter om nyskabelse og flere færdigheder, små virksomheder, ren energi, transport og bredbåndsdækning. 55 mia. euro i ubrugte midler fra EU's regionalfonde omfordeles til små virksomheder og jobskabelse for unge.

Køreplan for en tættere union

Lederne vil ligeledes drøfte et udkast til en plan om en tættere økonomisk og monetær union English , der vil blive fremlagt af formanden for Rådet, Herman Van Rompuy, i samarbejde med formændene for Kommissionen, Eurogruppen English og Den Europæiske Centralbank English (ECB).

Forslagene omfatter fælles regler for tilsyn med finanssektoren i euroområdet, hvordan EU-landene skal holde deres budgetter inden for de aftalte rammer, og en tættere samordning af den økonomiske politik.

Som et første skridt har Kommissionen foreslået regler om fælles tilsyn English med bankerne i euroområdet, hvor ECB får en rolle som stabiliserende kraft.

Alle EU-lande vil kunne slutte sig til den nye ordning, som er et skridt i retning af en bankunion.

Kommissionen har desuden forslået fælles regler English for indgreb, når en bank er i finansielle vanskeligheder. De kan være med til at afbøde virkningerne af et bankkrak på finansmarkederne og mindske skatteydernes udgifter til en redningplan.

Finansunion

Krisen har vist, at landene i euroområdet må gå videre med samordningen af deres budgetpolitik for at sikre bæredygtig vækst og økonomisk stabilitet.

Til sidst vil euroområdet kunne udvikle et fælles budget, der kan hjælpe medlemslandene med at bekæmpe økonomiske og finansielle kriser.

Større finanspolitisk integration skal følges op af en strengere samordning af den økonomiske politik og en fuldendelse af EU's indre marked DeutschEnglishfrançais .

José Manuel Barroso påpeger, at denne uges drøftelser skal åbne mulighed for, at man i december kan lægge sidste hånd på en køreplan for en bankunion, finanspolitisk union og økonomisk union og tage skridt i retning af en politisk union.

Dagsorden – Det Europæiske Råds møde den 18.-19. oktober
Rapport om gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links