Cesta

Hledání cesty k pevnější Unii - 17/10/2012

Budova Justus Lipsius, ve které probíhají bruselská jednání vedoucích představitelů Unie © EU

Nejvyšší představitelé EU budou ve dnech 18. a 19. října projednávat opatření na podporu investic do ekonomického růstu a konsolidace Unie.

Přezkoumány budou kroky doposud podniknuté v rámci Paktu pro růst a zaměstnanost English , který počítá s investicemi ve výši 120 miliard eur na ekonomické oživení.

Předseda Komise José Manuel Barroso zdůraznil, že státy EU musí při provádění dohody jednat rychle. Vedoucí představitelé obdrží od Komise podrobnosti o aktuální situaci: co je ve hře, kde zůstávají překážky a jaké by měly být další kroky.

Prostředky vyhrazené v rámci paktu půjdou na projekty rozvoje inovací a dovedností, dále na podporu malých podniků, čistých zdrojů energie, dopravy a širokopásmové infrastruktury. Asi 55 miliard eur bude převedeno z nevyužitých regionálních fondů EU na podporu malých podniků a vytváření pracovních míst pro mladé lidi.

Cesta k pevnější Unii

Představitelé budou rovněž diskutovat o návrhu plánu na vytvoření pevnější hospodářské a měnové unie English , který předloží předseda Rady Herman van Rompuy ve spolupráci s předsedou Komise, předsedou Euroskupiny English a prezidentem Evropské centrální banky English (ECB).

Návrhy zahrnují společná pravidla dohledu nad finančním sektorem eurozóny, pravidla k udržení vnitrostátních rozpočtů v dohodnutých limitech a užší koordinaci hospodářské politiky.

V zájmu opětovného nastolení stability navrhla Komise jako první opatření pro společný dohled English nad bankami eurozóny, do kterého bude zapojena Evropská centrální banka.

K tomuto novému ujednání, základnímu kamenu bankovní unie, by se mohly připojit všechny země EU.

Komise dále navrhla společná pravidla English , jimiž by se řídila intervence v případě, že by se banky ocitly ve finančních nesnázích. Snížil by se tím dopad případného úpadku banky na finanční trhy jakožto i související náklady pro daňové poplatníky.

Fiskální unie

Krize ukázala, že země eurozóny musí v zájmu udržitelného růstu a hospodářské stability prohloubit koordinaci svých rozpočtových politik.

Eurozóna by mohla v konečné fázi vytvářet společný rozpočet, což by členským státům usnadnilo reagovat na hospodářské a finanční krize.

Větší fiskální integraci by doprovázela lepší koordinace hospodářské politiky a dokončení jednotného trhu EU DeutschEnglishfrançais .

Podle předsedy Komise Barrosa by aktuální diskuse měly v prosinci vyústit v konečný plán na vytvoření bankovní, fiskální a hospodářské unie a kroky směrem k unii politické.

Pořad jednání – Zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října
Zpráva: Provádění Paktu pro růst a zaměstnanost

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy