Navigacijska pot

EU postavlja temelje bančne unije - 17/09/2012

Zastave 27 držav EU © EU

Navadno usklajevanje bančnega sektorja ne zadošča več: samo strožji nadzor in povezovanje na ravni EU lahko preprečita krizo bančnega sistema, obnovita zaupanje v finančni sistem in zavarujeta imetnike bančnih vlog.

Medtem ko banke svoje poslovanje vse bolj širijo prek nacionalnih meja, ostaja nadzor nad njihovimi dejavnostmi v nacionalnih okvirih. Evrsko območje je zaradi enotne valute in močne finančne povezanosti občutljivo na finančne pretrese in bančna kriza se iz ene države EU hitro razširi v druge.

Evropska komisija vidi rešitev v strožjem nadzoru na ravni EU. Že leta 2011 je ustanovila tri nadzorne organe, ki bdijo nad delom nacionalnih regulativnih teles in dosledno uporabo predpisov EU.

Z novim predlogom dodatno krepi pooblastila Evropske centralne banke English in ji daje nadzor nad poslovanjem približno 6000 bank v evrskem območju: vzpostavlja enotni bančni nadzor.

Evropska centralna banka bi tako izdajala dovoljenja bankam in drugim kreditnim ustanovam, preverjala, ali imajo dovolj (gotovinskega) kapitala za poslovanje tudi v primeru izgub in nadzorovala dejavnosti finančnih konglomeratov.

Če banka ne bi izpolnjevala pogojev glede višine kapitala, bi Evropska centralna banka lahko zahtevala od nje ustrezne ukrepe. Nacionalni nadzorni organi bi medtem še naprej opravljali vsakodnevni nadzor.

Preostale predloge v zvezi z bančno unijo je Evropska komisija sprejela v prvi polovici leta, med drugim je predlagala enotna pravila glede višine obveznega kapitala banke, standardizirane ukrepe za zaščito bančnih vlog in nove določbe v zvezi s sanacijo bank in pomočjo bankam.

Evropska centralna banka naj bi nove naloge začela opravljati januarja 2013, predvsem nadzor nad bankami, ki so prejele javna finančna sredstva pomoči ali zaprosile zanje. Nadzor nad vsemi preostalimi bankami bi prevzela do januarja 2014.

To je najnovejši predlog v vrsti pobud, s katerimi želi EU preprečiti ponovitev bančne krize iz leta 2008. Poleg nadzornih organov na ravni EU je predlagala še pravila glede bančnega kapitala, reorganizacijo finančnega sektorja z zapiranjem nekonkurenčnih bank in uvedbo jamstev za bančne vloge.

Več o pravilih EU v zvezi z bankami in nadzoru nad njimi

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave