Navigačný riadok

Komisia predstavila základy bankovej únie - 17/09/2012

Vlajky 27 členských štátov EÚ © EÚ

Jednoduchá koordinácia už nestačí. Na to, aby sme zabránili budúcim bankovým krízam a znova nastolili dôveru vo finančný systém a ochránili sporiteľov, potrebujeme lepší dohľad a väčšiu mieru integrácie na úrovni EÚ.

Aj keď banky v čoraz väčšej miere podnikajú cezhranične, dohľad nad ich aktivitami naďalej prebieha na vnútroštátnej úrovni. Z dôvodu spoločnej meny a úzkej finančnej integrácie je eurozóna mimoriadne zraniteľná v prípade bankových kríz, ktoré sa šíria z jedného členského štátu do iných krajín EÚ.

Podľa Komisie spočíva riešenie tohto problému v lepšom dohľade na úrovni EÚ. V roku 2011 boli zriadené tri dozorné orgány, ktoré majú pomáhať pri koordinácii činností vnútroštátnych regulačných úradov a zabezpečovať jednotné uplatňovanie pravidiel EÚ.

Podľa nového návrhu Komisie by Európska centrálna banka (ECB) English mala disponovať novými právomocami, ktoré by jej umožnili monitorovanie približne 6 000 bánk v eurozóne. Vytvoril by sa tak jednotný mechanizmus dohľadu.

ECB by bola zodpovedná napríklad za udeľovanie povolení úverovým inštitúciám, za monitorovanie činnosti finančných konglomerátov a za dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa (hotovostného) kapitálu, aby úverové inštitúcie mohli pokračovať vo svojej činnosti aj v prípade, že utrpia finančné straty.

Ak bude hroziť, že určitá banka nesplní kapitálové požiadavky (alebo ich prestala plniť), ECB ju bude môcť požiadať o prijatie nápravných opatrení. Vnútroštátne orgány dohľadu by naďalej vykonávali každodenné kontroly.

Ďalšími zložkami bankovej únie by mali byť štandardizované systémy ochrany vkladov, jednotný súbor pravidiel na kapitálové požiadavky a nový rámec na ozdravenie bánk a riešenie ich problémov.

ECB by svoje nové právomoci začala vykonávať v januári 2013. Najprv by išlo o banky, ktoré dostali alebo požiadali o finančnú pomoc z verejných zdrojov. Dohľad nad všetkými bankami by ECB začala vykonávať od januára 2014.

Tento návrh je posledným zo série opatrení prijatých v súlade s iniciatívami EÚ, ktoré majú zabrániť opakovaniu bankovej krízy z roku 2008. EÚ sa ich prostredníctvom okrem posilnenia dohľadu pomocou troch nových orgánov usiluje aj o zavedenie celoplošných kapitálových požiadaviek pre banky, reštrukturalizáciu finančného sektoru ukončením činnosti nezdravých bánk a vytvorenie záruk na ochranu bankových vkladov.

Viac o bankovom dohľade a pravidlách v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy