Cale de navigare

Comisia pregăteşte realizarea uniunii bancare - 17/09/2012

Drapelele statelor membre © UE

Simpla coordonare a devenit insuficientă. Este nevoie acum de o supraveghere mai strictă şi de o mai bună integrare la nivel european, pentru a evita reproducerea crizelor bancare, pentru a restabili încrederea în sistemul financiar şi pentru a-i proteja pe deponenţi.

Deşi băncile operează din ce în ce mai mult la nivel transfrontalier, activităţile pe care le desfăşoară continuă să fie supravegheate la nivel naţional. Moneda comună şi integrarea financiară sporită determină o anumită vulnerabilitate a zonei euro la crizele bancare, care se propagă de la un stat membru la altul.

În viziunea Comisiei, soluţia o reprezintă o supraveghere mai strictă la nivelul UE. În 2001 au fost create trei organisme de supraveghere, a căror misiune este de a coordona activitatea autorităţilor naţionale de reglementare şi de a garanta că normele UE se aplică în mod coerent.

Potrivit unei noi propuneri , Banca Centrală Europeană (BCE) English ar dobândi noi atribuţii de monitorizare a activităţii unui număr de aproximativ 6 000 de bănci din zona euro. Acordul ar fi cunoscut sub numele de mecanismul unic de supraveghere.

BCE ar urma să preia sarcini ca autorizarea băncilor şi a altor instituţii de credit, garantarea că acestea dispun de suficient capital (lichidităţi) pentru a continua să opereze chiar şi când înregistrează pierderi şi monitorizarea activităţii conglomeratelor financiare.

În cazul în care o bancă încalcă sau riscă să încalce cerinţele de capital, BCE va putea să îi solicite luarea unor măsuri de corecţie. Autorităţile naţionale de supraveghere vor continua să efectueze controale zilnice.

Uniunea bancară ar urma să fie completată de un cadru unic de reglementare privind cerinţele de capital, de scheme armonizate de protecţie a depozitelor şi de noi dispoziţii pentru redresare şi soluţionare, toate propuse în cursul acestui an.

BCE ar demara procedura în ianuarie 2013, monitorizând unele bănci care au primit sau au solicitat ajutor financiar de la sectorul public. Până în ianuarie 2014, toate băncile ar urma să intre sub incidenţa mecansimului de supraveghere.

Aceasta este cea mai recentă propunere avansată de Comisie în seria iniţiativelor UE menite să evite repetarea crizei bancare din 2008. Pe lângă înfiinţarea autorităţilor de supraveghere la nivel european, UE are în vedere şi introducerea cerinţelor de capital pentru bănci şi a garanţiilor pentru depozitele bancare, precum şi restructurarea sectorului financiar prin închiderea băncilor neviabile.

Mai multe despre supravegherea şi normele bancare la nivelul UE

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile