Kruimelpad

Commissie legt basis voor bankenunie - 17/09/2012

Vlaggen van de 27 EU-landen © EU

Gewoon coördineren is niet meer voldoende, we hebben meer toezicht en integratie nodig op EU-niveau om toekomstige bankencrises te voorkomen, het vertrouwen in de financiële wereld te herstellen en spaarders te beschermen.

Banken zijn steeds vaker over de landsgrenzen heen actief, maar het toezicht gebeurt nog steeds op nationaal niveau. Door de gemeenschappelijke munt en de sterke financiële integratie is de eurozone bij een bankencrisis bijzonder kwetsbaar. Problemen kunnen immers makkelijk van het ene euroland naar het andere overslaan.

De oplossing, volgens de Commissie, is strenger toezicht op EU-niveau. In 2011 zijn al drie toezichthoudende instanties opgezet om het werk van de nationale toezichthouders te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de EU-regels consequent worden toegepast.

Nu ligt er een nieuw voorstel op tafel. Het geeft de Europese Centrale Bank English (ECB) extra bevoegdheden om het doen en laten van de pakweg 6000 banken in de eurozone rechtstreeks te controleren. Deze nieuwe regeling moet het gemeenschappelijk toezichtmechanisme gaan heten.

Voortaan zou de ECB banken en andere kredietinstellingen hun bankvergunning moeten geven en nagaan of ze voldoende liquide middelen hebben om eventuele verliezen op te vangen. Ook zou de ECB de activiteiten van financiële conglomeraten in het oog moeten houden.

Als een bank niet meer aan de kapitaalvereisten voldoet, of dat risico loopt, kan de ECB zo'n bank dwingen tot corrigerende maatregelen. Ondertussen blijven de nationale toezichthouders de banken net als voorheen controleren.

Om de "bankenunie" compleet te maken, moeten er gemeenschappelijke regels voor kapitaaleisen komen en nieuwe bepalingen voor het herstel en de afwikkeling van banken (zoals eerder dit jaar voorgesteld).

De ECB zou de nieuwe regeling al vanaf januari 2013 kunnen toepassen op banken die financiële steun van de overheid hebben gekregen of gevraagd. Het doel is om vanaf januari 2014 alle banken te controleren.

Dit voorstel is het laatste in een reeks initiatieven van de EU om een herhaling van de bankencrisis van 2008 te voorkomen. De EU heeft niet alleen nieuwe toezichthouders op EU-niveau opgericht, maar ook kapitaaleisen voor banken vastgesteld, de financiële sector geherstructureerd door niet-levensvatbare banken te sluiten, en garanties voor deposito's ingevoerd.

Meer over bankenregels en -toezicht van EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links