Navigācijas ceļš

Komisija strādā pie banku savienības plāna - 17/09/2012

27 ES valstu karogi © ES

Ar koordinēšanu vien vairs nepietiek — tagad, lai izvairītos no turpmākām banku krīzēm, atjaunotu uzticēšanos finanšu sistēmai un pasargātu naudas noguldītājus, ir vajadzīga ciešāka ES mēroga uzraudzība un integrācija.

Lai gan banku darbība kļūst arvien starptautiskāka, to darbības uzraudzība palikusi valstu ziņā. Kopīgas valūtas un ciešas finansiālās integrācijas dēļ eirozonu īpaši apdraud banku krīzes, kuras pārņem vienu ES valsti pēc otras.

Komisija uzskata, ka risinājums ir ciešāka uzraudzība ES mērogā. Jau 2011. gadā izveidoja trīs uzraudzības iestādes, lai sekmētu dalībvalstu pārvaldes iestāžu darba koordinēšanu un nodrošinātu ES noteikumu konsekventu piemērojumu.

Jaunais priekšlikums paredz Eiropas Centrālajai bankai (ECB) English papildu pilnvaras aptuveni 6 000 eirozonas banku darbības uzraudzībai. Šo sistēmu dēvētu par vienoto uzraudzības mehānismu.

ECB pārņemtu dažādus pienākumus, piemēram, izsniegtu atļaujas bankām un citām kredītiestādēm, gādātu, ka tām ir pietiekami daudz skaidras naudas un tās var turpināt darbību pat tad, ja ir bijuši zaudējumi, un uzraudzītu finanšu konglomerātu darbību.

Ja bankas neievērotu kapitāla prasības vai ja pastāvētu risks, ka tās neievēro šīs prasības, ECB varētu prasīt no attiecīgās bankas, lai tā koriģē savu darbību. Savukārt dalībvalstu pārvaldes iestādes turpinātu veikt ikdienas pārbaudes.

“Banku savienību” papildinātu vienoti noteikumi par kapitālu, standartizētas noguldījumu aizsardzības sistēmas un jauni noteikumi par piedzīšanu un strīdu izšķiršanu (attiecīgie priekšlikumi šogad tika pausti jau iepriekš).

ECB stātos pie šo pienākumu pildīšanas 2013. gada janvārī. Vispirms tiktu uzraudzītas dažas no tām bankām, kuras pēc to lūguma vai bez tā bija jāglābj valsts sektoram. 2014. gada janvārī šī uzraudzība aptvertu visas bankas.

Šis priekšlikums ir jaunākā no citām līdzīgām ES iniciatīvām, kuru mērķis ir nodrošināt, ka bloks nepiedzīvo 2008. gada banku krīzes atkārtošanos. ES plāno ne tikai izveidot ES līmeņa uzraudzības iestādes, bet arī ieviest kapitāla prasības bankām, pārstrukturēt finanšu sektoru, slēdzot finansiāli dzīvotnespējīgās bankas, un ieviest banku noguldījumu garantijas.

Vēl par ES banku noteikumiem un uzraudzību

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites