Naršymo kelias

Europos Komisija kloja pamatus bankų sąjungai - 17/09/2012

27 ES šalių vėliavos © ES

Paprasto koordinavimo nebepakanka – kad ateityje būtų išvengta bankų krizių, atkurtas pasitikėjmas finansų sistema ir apsaugoti indėlininkai, didesnė priežiūra ir integracija dabar turi būti įgyvendinta ES lygmeniu.

Nors bankai vis labiau plėtoja veiklą užsienyje, jų priežiūrą vis dar vykdo nacionalinės valdžios įstaigos. Dėl bendros valiutos ir glaudžios finansinės integracijos euro zona tapo itin jautri bankų krizėms, plintančioms iš vienos ES šalies į kitą.

Europos Komisija mano, kad šią problemą reikia spręsti įvedant griežtesnę priežiūrą ES lygmeniu. 2011 m. jau įsteigtos trys priežiūros institucijos, kad padėtų koordinuoti nacionalinių reguliavimo įstaigų darbą ir užtikrintų, kad ES taisyklės būtų taikomos vienodai.

Naujajame pasiūlyme numatyta išplėsti Europos centrinio banko (ECB) English įgaliojimus, ir jis prižiūrėtų apie 6000 euro zonos bankų veiklą. Tokia sistema būtų vadinama bendruoju priežiūros mechanizmu.

ECB perimtų tokias užduotis, kaip veiklos leidimų išdavimas bankams ir kitoms kredito įstaigoms, užtikrinimas, kad jie turėtų pakankamai (likvidaus) kapitalo tęsti veiklą net ir tada, kai patiria nuostolių, finansinių konglomeratų veiklos kontrolė ir kt.

Jeigu bankas nevykdytų kapitalo reikalavimų arba būtų pavojus, kad jis jų gali nebevykdyti, ECB galėtų pareikalauti, kad bankas imtųsi veiksmų ir ištaisytų padėtį. Nacionalinės priežiūros įsteigos toliau vykdytų kasdieninę priežiūrą.

Šįmet jau pasiūlytos bendros kapitalo reikalavimų taisyklės, standartinės indėlių apsaugos sistemos ir naujosios gaivinimo ir pertvarkymo nuostatos būtų įtrauktos į bankų sąjungos sistemą.

Minėtas užduotis ECB turėtų pradėti vykdyti nuo 2013 m. sausio. Iš pradžių būtų stebimi kai kurie bankai, gelbėti valstybės lėšomis ar prašę tokios pagalbos. Nuo 2014 m. sausio būtų prižiūrimi jau visi bankai.

Šis pasiūlymas yra naujausias iš ES iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES nebepasikartotų 2008 m. bankų krizė. ES pasiūlė ne tik įsteikti ES lygmens priežiūros institucijas, bet ir nustatyti kapitalo reikalavimus bankams, pertvarkyti finansų sektorių uždarant nemokius bankus ir nustatyti bankų indėlių saugumo garantijas.

Daugiau apie ES bankų taisykles ir priežiūrą

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos