Navigointipolku

Komissio ehdottaa pankkiunionia - 17/09/2012

27 EU-maan liput © EU

Pelkkä koordinointi on tullut tiensä päähän – vain tehokkaampi EU:n tason valvonta ja integroinnin tiivistäminen voivat auttaa välttämään tulevaisuuden pankkikriisit, palauttamaan luottamuksen rahoitusjärjestelmään ja turvaamaan säästäjien edut.

Pankkien toiminta on kansainvälistynyt, mutta niiden valvonta on jäänyt kansalliselle tasolle. Euroalue on yhteisen rahansa ja tiiviin taloudellisen integraationsa vuoksi erityisen haavoittuvainen pankkikriiseille, jotka leviävät yhdestä EU-maasta toiseen.

Komissio uskoo, että ratkaisu löytyy EU:n tason valvonnan laajentamisesta. Vuonna 2011 perustettiinkin jo kolme valvontaelintä avuksi kansallisten sääntelyelinten työn koordinointiin ja varmistamaan EU:n sääntöjen johdonmukainen noudattaminen.

Komission uudessa ehdotuksessa valtuutetaan Euroopan keskuspankki (EKP) English valvomaan euroalueen noin 6 000 pankin toimintaa. Järjestelyä kutsutaan yhteiseksi valvontamekanismiksi.

EKP:n tehtävänä olisi esimerkiksi myöntää pankkien ja muiden luottolaitosten toimiluvat, varmistaa niiden (likvidin) pääoman riittävyys sekä valvoa finanssiryhmittymien toimintaa.

Jos pankki rikkoo – tai on rikkomaisillaan – pääomavaatimuksia, EKP:llä olisi valtuudet kehottaa pankkia ryhtymään korjaustoimiin. Kansalliset valvontaelimet jatkaisivat omaa päivittäistä valvontaansa.

Pankkiunioni kulminoituisi yhteiseen sääntökirjaan, joka kattaa pääomavaatimukset, yhdenmukaiset talletussuojajärjestelmät sekä uudet elvytys- ja kriisinratkaisusäännöt. Kaikkia näitä on jo ehdotettu aiemmin tänä vuonna.

EKP aloittaisi valvontatehtävänsä tammikuussa 2013 pankeista, jotka ovat saaneet tai hakeneet pankkitukea julkiselta sektorilta. Kaikki pankit tulisivat valvonnan piiriin tammikuuhun 2014 mennessä.

Pankkiunioni on uusin EU:n aloitteista vuoden 2008 pankkikriisin toistumisen estämiseksi. EU on valvonnan lisäämisen lisäksi ehdottanut pankkien pääomavaatimusten tiukentamista, finanssialan rakenneuudistusta (sulkemalla elinkelvottomat pankit) ja talletussuojajärjestelmää.

Lisätietoa EU:n pankkisäännöistä ja valvonnasta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä