Sti

Kommissionen baner vejen for bankunion - 17/09/2012

De 27 EU-landes flag © EU

Det er ikke længere nok bare at koordinere – nu skal der være tættere tilsyn og integration på EU-plan, så vi kan undgå bankkriser fremover, genoprette tilliden til finanssystemet og beskytte indskyderne.

Selv om bankerne i stadig større grad arbejder på tværs af grænserne, er tilsynet med deres virksomhed stadig nationalt. En fælles valuta og tæt økonomisk integration gør, at euroområdet er særlig udsat for, at bankkriser kan brede sig fra ét EU-land til et andet.

Kommissionen mener, at løsningen er øget tilsyn på EU-plan. Allerede i 2011 blev der oprettet tre tilsynsorganer, som skulle hjælpe de nationale tilsynsmyndigheder med deres opgaver og sørge for, at EU's regler bliver gennemført konsekvent.

Et nyt forslag giver Den Europæiske Centralbank (ECB) English nye beføjelser til at overvåge de ca. 6 000 banker i euroområdet. Ordningen hedder den fælles sikkerhedsmekanisme.

ECB overtager opgaver som at godkende banker og andre kreditinstitutter, så det sikres, at de har (likvide) reserver nok til at kunne køre videre, selv når de har tab. Samtidig skal ECB overvåge driften af de finansielle konglomerater.

Hvis en bank overtræder – eller er i fare for at overtræde – kapitalkravene, kan ECB bede banken rette op på problemet. De nationale tilsynsmyndigheder skal fortsat foretage den daglige kontrol med bankerne.

Et fælles regelsæt om kapitalkrav, ensartede beskyttelsesordninger for investorer og nye bestemmelser om redning og genopretning – som alle er blevet foreslået tidligere i år – er de andre elementer i "bankunionen".

ECB starter processen i januar 2013 ved at overvåge nogle af de banker, der har modtaget eller bedt om redningsstøtte fra det offentlige. Fra januar 2014 skal der føres tilsyn med alle banker.

Forslaget er det seneste i en række EU-initiativer, der skal sikre, at bankkrisen fra 2008 ikke gentager sig. Bortset fra at etablere tilsynsmyndigheder på EU-plan, har EU også arbejdet på at indføre kapitalkrav for banker, omlægge finanssektoren ved at lukke banker, der ikke er levedygtige, og indføre indskudsgarantier.

Mere om EU's bankregler og tilsyn

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links