Cesta

Základy bankovní unie - 17/09/2012

Vlajky 27 států EU © EU

Ukazuje se, že pouhá koordinace již nestačí. Pokud se chceme vyhnout dalším bankovním krizím, obnovit důvěru ve finanční systém a ochránit vklady střadatelů, je nutné přistoupit k hlubší integraci a důkladnému dohledu nad bankami na celoevropské úrovni.

Zatímco banky stále častěji expandují do zahraničí, dohled nad jejich činností nepřesahuje hranice jednotlivých států. Společná měna a rozvinutá integrace finančních trhů v eurozóně se pak v případě bankovních krizí ukazují jako slabina, neboť problémy bank se daleko snáze přelévají z jednoho členského státu do druhého.

Komise se proto domnívá, že řešením je zavést důkladnější dohled na úrovni EU. V roce 2011 již vznikly tři orgány dohledu, které pomáhají koordinovat činnost regulačních orgánů jednotlivých států a zajišťují důsledné používání pravidel EU.

Podstatou nového návrhu je udělení dalších pravomocí Evropské centrální bance (ECB) English , pokud jde o sledování chodu zhruba 6 000 bank v eurozóně. Toto opatření dostalo název jednotný mechanismus dohledu.

ECB by tak převzala odpovědnost za úkoly jako je vydávání povolení bankám a dalším úvěrovým institucím, zajištění, aby banky měly dostatečné množství kapitálu, který by jim umožnil dále fungovat i v případě významných ztrát, a sledování činnosti finančních konglomerátů.

V případě, že by banka porušila pravidla týkající se kapitálových požadavků (nebo by hrozilo, že tato pravidla poruší), byla by ECB oprávněna ji vyzvat, aby tuto situaci napravila. Vnitrostátní orgány dohledu by mezitím pokračovaly ve své každodenní kontrolní činnosti.

Součástí bankovní unie by byla i jednotná pravidla týkající se kapitálových požadavků, harmonizovaných systémů pojištění vkladů a jednotného rámce pro ozdravení a restrukturalizaci bank, která byla přijata v průběhu tohoto roku.

ECB by začala se zaváděním nového uspořádání od ledna 2013 s tím, že by nejdříve zkontrolovala některé banky, které obdržely veřejné finanční prostředky na svou záchranu nebo o ně požádaly. Pod jednotný dohled by pak všechny banky přešly nejpozději od ledna 2014.

Předložený návrh je zatím poslední z iniciativ EU, které mají zajistit, aby se společenství v budoucnosti již nedostalo do podobné bankovní krize, jaká vznikla v roce 2008. Evropská unie vedle zřízení evropských orgánů dohledu také přistoupila k zavedení kapitálových požadavků, restrukturalizaci finančního sektoru uzavřením nefungujících bank a přijetím záruk na bankovní vklady.

Více informací o pravidlech EU ohledně bank a bankovního dohledu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy