Navigačný riadok

Spoločné pravidlá boja proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ - 19/07/2012

Trojrozmerný kruhový diagram piatich parametrov na troch stránkach s grafmi © Stock/123render

Ak budú členské krajiny EÚ postupovať proti podvodom koordinovane, uľahčí sa stíhanie podvodníkov a vymáhanie peňazí ukradnutých z programov určených verejnosti.

Komisia a členské štáty úzko spolupracujú v oblasti boja proti podvodom, ktoré sa týkajú rozpočtu EÚ, je však potrebné urobiť viac. Len v roku 2010 členské štáty oznámili prípady podvodov v celkovej sume 600 mil. EUR, čo je približne 1 % rozpočtu EÚ.

Pomohol by spoločný prístup v oblasti vnútroštátnych pravidiel proti podvodom, pretože z celkového ročného rozpočtu Únie zodpovedajú za čerpanie približne 80 % jednotlivé krajiny EÚ a za zvyšok Komisia.

V rámci EÚ platia v súčasnosti rozdielne vymedzenia skutkovej podstaty trestných činov, ako sú sprenevera alebo zneužitie právomoci, čo v niektorých krajinách vedie k nízkej miere právoplatných odsúdení – v prípade podvodov s rozpočtovými prostriedkami EÚ sa pohybuje v rozmedzí od 14 % do 80 %.

V reakcii na tento stav Komisia navrhuje spoločné pravidlá pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , aby sa uľahčilo vyšetrovanie a stíhanie podvodov v celej Európe. Prísnejšie pravidlá budú mať zároveň odstrašujúci účinok, zabezpečia lepšiu ochranu peňazí daňových poplatníkov a pomôžu EÚ získať späť podvodne vyplatené prostriedky. V návrhu smernice sa napríklad:

  • stanovujú spoločné vymedzenia trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ (podvody a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe), ktoré sa budú takisto vzťahovať aj na prípady korupcie a prania špinavých peňazí. Zároveň sa počas vyšetrovania zjednoduší postup zmrazenia alebo zaistenia majetku v iných krajinách EÚ;
  • zavádza minimálna 6-mesačná hranica trestnej sadzby za podvodné konania, pri ktorých výška spôsobenej škody vo vzťahu k rozpočtu EÚ prekračuje sumu 100 000 EUR. V súčasnosti sa výška sankcií za podvody pohybuje od zaplatenia peňažnej pokuty až po 12 rokov odňatia slobody;
  • ustanovujú dlhšie lehoty, v rámci ktorých možno vzniesť obvinenie z podvodu. V niektorých krajinách sú tieto lehoty príliš krátke na vyšetrovanie v prípade cezhraničných podvodov, ktoré sú často zložité a ich objasnenie si vyžaduje viac času.

Ďalšie kroky

Nové návrhy musí schváliť Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ.

V budúcom roku Komisia plánuje navrhnúť jednotné pravidlá týkajúce sa dôkazov v trestných konaniach v EÚ. Ďalší návrh sa zameria na zlepšenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a Európskym úradom pre boj proti podvodom.

Správa o podvodoch a neoprávnenom použití prostriedkov EÚ za rok 2010 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Viac o politikách EÚ na boj proti podvodom Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy