Cosán nascleanúna

Comhrialacha i gcoinne na calaoise i mbuiséad an AE - 19/07/2012

Píchairt 3T ina cúig cuid ar bharr thrí leathanach grafpháipéir © Stock/123render

Dá nglacfadh tíortha an AE cur chuige comhordaithe i gcoinne na calaoise, bheadh sé níos éasca calaoiseoirí a ghabháil agus airgead a ghoidtear ó chláir atá dírithe ar an bpobal a fháil ar ais.

Tá an Coimisiún ag obair go dlúth le Ballstáit an AE chun an chalaois a laghdú i mbuiséad an AE, ach tá tuilleadh a chaithfear a dhéanamh. Sa bhliain 2010, rinne Ballstáit an AE tuairisc ar chalaois cothrom le €600 milliún, timpeall 1% de bhuiséad an AE.

Chuideodh sé dá mbeadh cur chuige coiteann ann i dtaobh rialacha náisiúnta i gcoinne na calaoise – mar gurb iad na Ballstáit aonair a riarann tuairim is 80% de bhuiséad bliantúil an AE, agus is é an Coimisiún a riarann an chuid eile de.

Faoi láthair, tá difríocht mhór ann idir na sainmhínithe ar chionta sna Ballstáit éagsúla, m.sh. claonchasadh nó mí-úsáid cumhachta, agus bíonn na rátaí ciontaithe an-íseal i dtíortha áirithe - tá éagsúlacht idir 14% agus 80% ann i gcás calaoise maidir le buiséad an AE.

Chun dul i ngleic leis sin, tá an Coimisiún ag moladh comhrialacha pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) le go bhféadfaidh údaráis imscrúduithe calaoise a dhéanamh níos éasca ar fud an AE. Dá mbeadh rialacha níos déine i bhfeidhm, chuirfí cosc ar choirpigh, chosnófaí níos fearr airgead an cháiníocóra agus bheadh an AE in ann na cistí a chaill sé a fháil ar ais. Ar na rialacha sin tá:

  • sainmhínithe coiteanna ar chalaois agus ar mhí-úsáid nósanna imeachta ceannaigh an rialtais – chlúdófaí éillitheacht agus sciúradh airgid agus bheadh sé níos éasca ag ionchúisitheoirí sócmhainní coiriúla i dtíortha eile san AE a chalcadh
  • pianbhreith 6 mhí ar a laghad a shocrú d'aon duine atá ciontaithe i €100 000 nó níos mó a fháil go calaoiseach ó bhuiséad an AE – faoi láthair tá íosphionóis ann sa réimse idir fhíneáil agus 12 bhliain príosúin
  • tréimhse réasúnta a thabhairt do na hionchúisitheoirí duine a chúisiú i gcalaois – tá teorainneacha ama i roinnt tíortha nach bhfuil fada go leor chun imscrúdú trasteorann a dhéanamh, agus d'fhéadfaidís bheith casta agus go leor ama a ghlacadh.

Na chéad chéimeanna eile

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus rialtais an AE na tograí nua a phlé.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún togra a dhéanamh an chéad bhliain eile chun rialacha an AE maidir le fianaise i gcásanna coiriúla a chur ar comhréim. Togra eile a dhéanfar is ea an comhoibriú a fheabhsú idir na húdaráis náisiúnta agus an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise.

Tuarascáil ar chalaois & mí-úsáid i gcistí an AE – 2010 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Tuilleadh faoi bheartais frithchalaoise an AE Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links