Navigatsioonitee

Ühised eeskirjad ELi eelarvet kahjustavate pettuste vastu võitlemiseks - 19/07/2012

Viieosaline 3D sektordiagramm kolmel millimeetripaberi lehel © Stock/123render

Kui ELi liikmesriigid lepiksid kokku kooskõlastatud lähenemisviisis pettuste vastu võitlemisel, oleks pettureid märksa lihtsam tabada ning saada tagasi raha, mis on varastatud avalikkusele mõeldud programmidest.

Komisjon on teinud tihedat koostööd ELi liikmesriikidega, et vähendada ELi eelarvet kahjustavaid pettusi, kuid on vaja võtta täiendavaid meetmeid. Ainuüksi 2010. aastal teatasid ELi liikmesriigid pettusejuhtumitetest, mille rahaline väärtus oli kokku 600 miljonit eurot – s.o ligikaudu 1% ELi eelarvest.

Ühine lähenemisviis pettust käsitlevate liikmesriikide eeskirjade puhul oleks abiks, kuna ELi liikmesriigid haldavad ise umbes 80% ELi iga-aastasest eelarvest ning komisjon vaid ülejäänud osa.

Praegu on vara omastamise või võimu kuritarvitamise määratlused ELi liikmesriikides erinevad, mistõttu mõningates riikides on süüdimõistmise määr ELi eelarvet kahjustava pettuse eest väga madal – varieerudes 14%-st kuni 80%-ni.

Sellise olukorra lahendamiseks esitab komisjon ettepanekud ühiste eeskirjade pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kohta, et pädevad asutused saaksid pettusi kõikjal ELis hõlpsamalt uurida. Rangemad eeskirjad takistaksid kurjategijaid, kaitseksid paremini maksumaksjate raha ning aitaksid ELil kaotatud vahendeid tagasi saada. Asjaomased eeskirjad hõlmaksid järgmist:

  • ühiseid määratlusi pettuste ning riiklike hankemenetluste kuritarvitamise kohta – need hõlmaksid samuti korruptsiooni ja rahapesu ning võimaldaksid prokuröridel hõlpsamalt teistes ELi liikmesriikides kuritegelikul teel saadud vara külmutada;
  • minimaalselt 6-kuulist vanglakaristust isikutele, kes on süüdi mõistetud 100 000 euro või sellest suurema summa pettuse teel saamise eest (praegu erinevad karistused sellises suurusjärgus pettuse eest trahvist kuni 12-aastase vanglakaristuseni);
  • võimaldaksid prokuröridele mõistlikku aega asjaomasele isikule pettusesüüdistuste esitamiseks – mõnes riigis on piiriüleste uurimiste (mis võivad olla keerukad ja võtta rohkem aega kui riigisisesed uurimised) osas ajalised piirangud sageli liiga lühikesed.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja ELi valitsused arutavad kõnealuseid uusi ettepanekuid.

Komisjon kavatseb järgmisel aastal esitada ettepaneku ELi eeskirjade kooskõlastamise kohta seoses tõendite kogumisega kriminaalasjades. Samuti parandataks veel ühe ettepaneku kohaselt liikmesriikide ametiasutuste ning Euroopa Pettustevastase Ameti vahelist koostööd.

Aruanne ELi vahenditega seotud pettuste ning nende väärkasutamise kohta (2010) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Lugege täiendavalt ELi pettusevastase poliitika kohta Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad