Διαδρομή πλοήγησης

Κοινοί κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ - 19/07/2012

Τρισδιάστατη απεικόνιση με πέντε τμήματα πάνω σε τρία γραφήματα © Stock/123render

Αν οι χώρες της ΕΕ είχαν μια συντονισμένη πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης, θα διευκόλυναν τόσο τη σύλληψη των εγκληματιών όσο και την επιστροφή των χρημάτων που αυτοί υπεξαιρούν από προγράμματα προοριζόμενα για το κοινό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις χώρες της ΕΕ για τη μείωση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, πρέπει όμως να ληφθούν και άλλα μέτρα. Μόνο το 2010 οι χώρες της ΕΕ ανέφεραν περιπτώσεις απάτης συνολικού ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 1% περίπου του προϋπολογισμού της.

Αυτό που θα βοηθούσε πολύ στην επίλυση του προβλήματος θα ήταν να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση στη θέσπιση των εθνικών κανόνων καταπολέμησης της απάτης. Και τούτο διότι οι χώρες της ΕΕ διαχειρίζονται το 80% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπόλοιπο.

Αυτή τη στιγμή, οι ορισμοί αδικημάτων, όπως η υπεξαίρεση ή η κατάχρηση εξουσίας, διαφέρουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ, με αποτέλεσμα τα ποσοστά καταδικαστικών αποφάσεων σε ορισμένες χώρες να είναι ιδιαίτερα χαμηλά (τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται από 14% έως 80% για απάτες σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η Επιτροπή προτείνει κοινούς κανόνες pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ώστε οι αρχές να μπορούν να διερευνούν ευκολότερα περιπτώσεις απάτης σε όλη την Ένωση. Η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων θα λειτουργεί αποτρεπτικά για τους εγκληματίες. Επίσης, χάρη στους κανόνες αυτούς η ΕΕ θα μπορεί να ανακτά τα απωλεσθέντα κονδύλια, ενώ θα προστατεύονται καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων. Ανάμεσα στους κανόνες συγκαταλέγονται τα εξής:

  • θα θεσπιστούν κοινοί ορισμοί για την απάτη και την κατάχρηση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων - σ' αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται η διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ θα μπορούν ευκολότερα οι εισαγγελείς να δεσμεύουν τα προϊόντα του εγκλήματος σε άλλες χώρες της ΕΕ
  • θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών σε όποιον καταδικάζεται για υπεξαίρεση ποσού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ από 100.000 ευρώ και άνω – σήμερα οι ελάχιστες ποινές για τέτοιες απάτες κυμαίνονται από ένα πρόστιμο μέχρι φυλάκιση 12 ετών
  • θα δίδεται εύλογος χρόνος στους εισαγγελείς ώστε να μπορούν να απαγγείλουν κατηγορία για απάτη εις βάρος κάποιου (ορισμένες χώρες έχουν προθεσμίες που συχνά δεν επαρκούν για τη διενέργεια διασυνοριακών ερευνών, οι οποίες μπορεί να είναι περίπλοκες και να χρειάζονται περισσότερο χρόνο).

Επόμενα βήματα

Οι παραπάνω προτάσεις θα συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ.

Εντός του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει επίσης την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Μια άλλη πρόταση σκοπό έχει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης.

Έκθεση για την απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ – 2010 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης Deutsch (de) English (en) français (fr)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι