Sti

Fælles regler om svindel med EU's budget - 19/07/2012

Tredimensionelt lagkagediagram i fem dele på tre ark papir med grafer © Stock/123render

Hvis EU havde en koordineret tilgang til bekæmpelse af svig, ville det være nemmere at finde frem til bedragere og inddrive de penge, der stjæles fra programmer tiltænkt offentligheden.

Kommissionen har arbejdet tæt sammen med EU-landene for at mindske svindel med EU's budget, men der skal stadig mere til. Alene i 2010 meldte EU-landene om svindel for i alt 600 millioner euro – omkring 1 % af EU's budget.

En fælles tilgang til nationale regler for håndtering af svindel vil hjælpe, fordi de enkelte EU-lande forvalter omkring 80 % af EU's årlige budget. Resten forvaltes af Kommissionen.

I øjeblikket er der forskel på, hvordan man definerer lovovertrædelser såsom underslæb og mandatsvig i de forskellige lande, hvilket fører til, at der i nogle lande kun falder dom i få sager – tallene svinger fra 14 % til 80 % for svindel med EU's budget.

Derfor foreslår Kommissionen fælles regler pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , så myndigheder lettere kan efterforske svig i hele EU. Strammere regler vil afskrække kriminelle, beskytte skatteydernes penge bedre og hjælpe med at inddrive midler, der er gået tabt. Reglerne omfatter:

  • fælles definitioner af svig og misbrug af procedurer for offentlige indkøb – disse vil også omfatte korruption og hvidvaskning af penge og gøre det lettere for anklagemyndigheder at indefryse kriminelle aktiver i andre EU-lande
  • en minimumsstraf på 6 måneders fængsel for enhver, der dømmes for svigagtigt at modtage 100 000 euro eller derover fra EU's budget – i øjeblikket svinger minimumsstraffen fra en bøde til 12 års fængsel
  • en rimelig frist for anklagemyndigheder til at anklage en person for svig – visse lande har tidsfrister, der ofte er for korte til efterforskning på tværs af grænser, som kan være kompliceret og tage længere tid.

Næste skridt

De nye forslag vil blive drøftet af Europa-Parlamentet og EU's medlemslande.

Kommissionen planlægger at forslå regler om harmonisering af EU-regler om bevisførelse i straffesager til næste år. Et andet forslag skal forbedre samarbejdet mellem nationale myndigheder og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig.

Rapport om svindel med og misbrug af EU's midler – 2010 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Mere om EU's politikker for bekæmpelse af svig Deutsch (de) English (en) français (fr)

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links