Ścieżka nawigacji

Przywrócić wzrost gospodarczy, umocnić unię - 02/07/2012

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso © UE

Uczestnicy trwającego od 28 do 29 czerwca szczytu UE osiągnęli porozumienie w sprawie środków, które pozwolą odbudować zaufanie do gospodarki, zwiększyć inwestycje pobudzające jej wzrost i dodatkowo wzmocnić unię.

„Wyniki tego szczytu Rady Europejskiej odpowiadają oczekiwaniom obywateli, naszych partnerów i rynków międzynarodowych” – powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

Państwa strefy euro poparły propozycję w sprawie wspólnego nadzoru bankowego, w który będzie zaangażowany Europejski Bank Centralny (EBC). Jest to niezwykle ważny krok w procesie przywracania stabilności systemu finansowego.

Uzgodniono, że środki z funduszu pomocowego strefy euro mogłyby być przekazywane bezpośrednio zagrożonym bankom. Jak dotąd, rząd danego kraju musi występować do funduszu z wnioskiem o udzielenie pożyczki, którą następnie może przekazać potrzebującym bankom.

Kraje UE zaapelowały do przewodniczącego Rady Hermana Van Rompuya o opracowanie planu zacieśnienia współpracy w ramach unii monetarnej i gospodarczej. W zadaniu tym mają go wspierać przewodniczący Komisji oraz szefowie Eurogrupy English i EBC.

Plan będzie zawierać wspólne zasady nadzoru nad sektorem finansowym, prowadzenia budżetów krajowych w ramach uzgodnionych limitów oraz zacieśnienia koordynacji polityki gospodarczej.

Większa stymulacja gospodarki

Przywódcy wszystkich krajów UE porozumieli się co do jednego z elementów tzw. „Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” English , który zakłada zmobilizowanie 120 mld euro na inwestycje sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.

Środki te obejmują dodatkowy kapitał dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego DeutschEnglishfrançais , który zwiększy swoją ogólną zdolność kredytową o kwotę 60 mld euro. Fundusze banku będą przeznaczane na projekty, które umożliwiają rozwój innowacji i umiejętności, małych przedsiębiorstw, czystych technologii energetycznych i nowoczesnej infrastruktury w całej UE.

Poza tym UE zainwestuje ok. 5 mld euro w obligacje projektowe English (en) , które będą przeznaczone na współfinansowanie nowej infrastruktury transportowej, energetycznej i szerokopasmowej.

Kolejne 55 mld euro zostanie przekierowane z niewykorzystanych funduszy regionalnych UE na wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi.

Więcej środków na rzecz wzrostu gospodarczego

Uczestnicy szczytu poparli sformułowane przez Komisję zalecenia dla poszczególnych krajów English (en) dotyczące polityki gospodarczej i priorytetów budżetowych na najbliższe 12 miesięcy.

Osiągnęli też porozumienie w sprawie końcowych etapów dotyczących utworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej DeutschEnglishfrançais , dzięki któremu wynalazcy będą mogli chronić swoje wynalazki w całej UE za pomocą tylko jednego patentu, obowiązującego w krajach objętych tym systemem. Pozwoli to ograniczyć koszty i obciążenia administracyjne.

Sprawy międzynarodowe

Przywódcy państw UE potępili przemoc w Syrii i wezwali wszystkie strony do zaakceptowania warunków planu pokojowego ONZ. Wezwali Iran do wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań dotyczących realizowanego przez ten kraj programu nuklearnego. 1 lipca 2012 r. weszło w życie unijne embargo na irańską ropę naftową.

Unijni przywódcy postanowili również rozpocząć negocjacje akcesyjne z Czarnogórą .

Wyniki czerwcowego szczytu UE 2012

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki