Navigācijas ceļš

Izaugsmes atjaunošana, spēcīgākas savienības veidošana - 02/07/2012

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu © ES

ES vadītāji 28.-29. jūnija sammitā vienojās par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai atjaunotu uzticību ekonomikai, vairāk ieguldītu izaugsmē un izveidotu spēcīgāku savienību.

“Šī Eiropadome ir izpildījusi to, ko mūsu iedzīvotāji, starptautiskie partneri un tirgi ir vēlējušies,” teica Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu.

Eirozonas valstis apstiprināja savu banku kopēju uzraudzību, kurā iesaistīta Eiropas Centrālā banka (ECB). Tas ir nozīmīgs solis stabilitātes atjaunošanas virzienā.

Eirozonas glābšanas fondam būs atļauts tieši palīdzēt grūtību skarto banku refinansēšanā. Patlaban valstīm jālūdz šim fondam aizdevumi un pēc tam šī nauda jāaizdod savām bankām.

Valstu valdības aicināja Eiropadomes priekšsēdētāju Hermani van Rompeju izstrādāt plānu ciešākai ekonomiskajai un monetārajai savienībai sadarbībā ar Komisijas, Eirogrupas English un ECB priekšsēdētājiem.

Plānā ietilptu kopēji noteikumi par finanšu nozares uzraudzību, valstu budžeta ierobežojumu ievērošanu, par kuriem panākta vienošanās, un ciešāku ekonomikas politikas saskaņošanu.

Spēcīgāka izaugsmes stimulēšana

ES pieņēma lēmumu par izaugsmes un nodarbinātības paktu English un plāno ieguldīt 120 miljardus eiro ekonomikas stimulēšanas pasākumos.

Šajos līdzekļos ietilpst papildu kapitāls Eiropas Investīciju bankai DeutschEnglishfrançais , kura palielinās kopējās aizdošanas spējas par 60 miljardiem eiro. Šos līdzekļus banka izmantos, lai finansētu projektus, kuros tiek attīstīta inovācija un prasmes, mazie uzņēmumi, tīra enerģija un moderna infrastruktūra visā ES.

Aptuveni 5 miljardus eiro ES ieguldīs projektu obligācijās English (en) , kuras izmantos, lai līdzfinansētu transporta, enerģētikas un platjoslas interneta infrastruktūras izbūvi.

Vēl 55 miljardus eiro no neizmantotajiem ES reģionālajiem fondiem novirzīs tam, lai atbalstītu mazos uzņēmumus un darbavietu izveidi jauniešiem.

Citi izaugsmes veicināšanas pasākumi

ES vadītāji apstiprināja konkrētām valstīm adresētus Komisijas ieteikumus English (en) par ekonomikas politiku un budžeta prioritātēm nākamajos 12 mēnešos.

Viņi vienojās par beidzamajiem pasākumiem, kas vajadzīgi vienotas patentu aizsardzības sistēmas DeutschEnglishfrançais izveidei, lai izgudrotājiem būtu jāreģistrē tikai viens patents, kas ir spēkā ES valstīs, kuras piedalās sistēmā, tādējādi samazinot izmaksas un birokrātiju.

Starptautiskie lēmumi

Vadītāji nosodīja vardarbību Sīrijā un aicināja visas puses ievērot ANO miera plānu. Viņi mudināja Irānu izpildīt starptautiskās saistības attiecībā uz tās kodolprogrammu. No 2012. gada 1. jūlija ES šai valstij ir noteikusi naftas embargo.

Vadītāji arī pieņēma lēmumu sākt sarunas par Melnkalnes pievienošanos ES.

ES 2012. gada jūnija sammita rezultāti

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites