Naršymo kelias

Atkurti ekonomikos augimą ir stiprinti ES - 02/07/2012

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso © ES

ES vadovai birželio 28–29 d. susitikime susitarė dėl priemonių, kuriomis būtų sugrąžintas pasitikėjimas ekonomika, daugiau investuojama į ekonomikos augimą ir stiprinama pati ES.

Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso žodžiais, „ši Europos Vadovų Taryba priėmė sprendimus, kurių reikėjo mūsų piliečiams, tarptautiniams partneriams ir rinkoms“.

Euro zonos šalys pritarė bendros bankų priežiūros, dalyvaujant Europos centriniam bankui (ECB), sistemą. Tai labai svarbus žingsnis atkuriant stabilumą.

Euro zonos finansinės paramos fondui bus suteikta teisė tiesiogiai padėti refinansuoti į sunkią padėtį patekusius bankus. Šiuo metu fondo paskolos pirmiausia turi prašyti vyriausybės ir tik tada pasiskolintas lėšas jos skiria bankams.

Šalių vyriausybės paprašė Tarybos Pirmininko Hermano Van Rompuy kartu su Europos Komisijos, Eurogrupės English ir ECB pirmininkais parengti glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos planą.

Jame turėtų būti išdėstytos finansų sektoriaus priežiūros, nacionalinių biudžetų drausmės bei glaudesnio ekonomikos politikos koordinavimo bendrosios taisyklės.

Daugiau paskatų ekonomikos augimui

ES sutiko sudaryti susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo English , pagal kurį ekonomikai skatinti numatyta skirti 120 mlrd. eurų vertės investicijų.

Į šias lėšas įtrauktas papildomas kapitalas Europos investicijų bankui DeutschEnglishfrançais . Dėl to 60 mlrd. eurų padidės bendros skolinimo galimybės. Bankas šias lėšas naudos projektams, kuriais ES skatinama plėtoti naujoves, įgūdžius, mažąsias įmones, švarią energiją ir modernizuoti infrastuktūrą.

ES investuos apie 5 mlrd. eurų į projektų obligacijas English (en) , kuriomis bus iš dalies finansuojamas transporto, energetikos ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūros kūrimas.

Dar 55 mlrd. eurų iš nepanaudotų ES regioninės plėtros lėšų bus skirta mažosioms įmonėms remti ir darbo vietoms jaunimui kurti.

Kitos ekonomikos augimo priemonės

ES vadovai pritarė Europos Komisijos kiekvienai šaliai skirtoms konkrečioms rekomendacijoms English (en) dėl ekonomikos politikos ir biudžeto prioritetų kitus 12 mėnesių.

Jie susitarė dėl galutinių bendrosios patentų sistemos DeutschEnglishfrançais sukūrimo veiksmų, kad išradėjai galėtų įregistruoti tik vieną patentą, galiojantį visose sistemoje dalyvaujančiose ES šalyse, ir taip patirtų mažiau sąnaudų ir biurokratinių kliūčių.

Sprendimai dėl tarptautinės padėties

ES lyderiai pasmerkė smurtą Sirijoje ir paragino visas šalis laikytis JT taikos plano. Jie paragino Iraną vykdyti tarptautinius įsipareigojimus dėl branduolinės programos. ES naftos embargas šiai šaliai įvestas 2012 m. liepos 1 d.

ES vadovai taip pat susitarė pradėti derybas dėl Juodkalnijos narystės Europos Sąjungoje.

2012 m. birželio mėn. ES vadovų susitikimo rezultatai

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos