Navigointipolku

Tavoitteena talouskasvun elvyttäminen ja vahvempi unioni - 02/07/2012

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso © EU

EU-huippukokouksessa sovittiin toimista, joilla lisätään luottamusta talouteen, vauhditetaan talouskasvua ja vahvistetaan unionia.

"Eurooppa-neuvostossa päästiin kansalaisten, EU:n kansainvälisten kumppanien ja markkinoiden odottamiin tuloksiin", totesi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso 28.–29. kesäkuuta 2012 pidetyn huippukokouksen päätyttyä.

Euromaat antoivat tukensa yhteiselle pankkien valvontamekanismille, jossa on osallisena myös Euroopan keskuspankki (EKP). Kyseessä on tärkeä askel rahoitusvakauden turvaamiseksi.

Euroalueen maiden julkilausuman mukaan euroalueen tukirahastolla voisi olla mahdollisuus antaa suoraa rahoitustukea vaikeuksiin joutuneille pankeille. Tätä nykyä rahastosta voivat hakea lainaa vain valtiot, jotka puolestaan lainaavat varat pankeille.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa Herman Van Rompuytä pyydettiin laatimaan suunnitelma tiiviimmän talous- ja rahaliiton aikaansaamiseksi. Työ on määrä tehdä yhteistyössä komission puheenjohtajan, euroryhmän English puheenjohtajan ja EKP:n kanssa.

Suunnitelmassa hahmotellaan yhteiset säännöt toimille, joilla valvotaan finanssialaa, pidetään EU-maiden julkiset menot sovituissa rajoissa ja koordinoidaan EU-maiden talouspolitiikkaa entistä tiiviimmin.

Talouskasvu vauhtiin yhteisin toimin

EU-maat hyväksyivät uuden kasvu- ja työllisyyssopimuksen English , jonka puitteissa nopeavaikutteisiin kasvutoimiin osoitetaan 120 miljardia euroa.

Siihen sisältyy Euroopan investointipankille DeutschEnglishfrançais tarkoitettu 10 miljardin euron lisäpääoma, jonka myötä pankin kokonaislainanantokyky kasvaa 60 miljardilla eurolla. Rahoitusta suunnataan etenkin pienyrityksille, innovointi- ja osaamishankkeille, puhtaan energiateknologian kehitykseen sekä infrastruktuurin modernisointiin.

EU suunnittelee lähes 5 miljardin euron investointeja hankejoukkolainoihin English (en) , joilla osarahoitetaan liikenne-, energia- ja laajakaistainfrastruktuurin rakentamista.

Lisäksi noin 55 miljardia euroa käyttämättä jääneitä varoja EU:n rakennerahastoista kohdennetaan uudelleen pk-yritysten ja nuorten työllisyyden tukemiseen.

Kansalliset toimet talouskasvun edistämiseksi

EU-maiden johtajat hyväksyivät komission antamat maakohtaiset suositukset English (en) , joiden pohjalta maat tekevät kansalliset talouspolitiikkaa ja talousarviota koskevat päätöksensä.

Sopimukseen päästiin myös yhtenäisen patenttisuojajärjestelmän DeutschEnglishfrançais viimeisistä avoinna olleista kysymyksistä. Uusi järjestelmä helpottaa patentin hakua ja vähentää kustannuksia, kun uudelle keksinnölle tarvitaan vain yksi patentti, joka kattaa kaikki järjestelmässä mukana olevat EU-maat.

Kansainväliset päätökset

Huippukokousedustajat tuomitsivat Syyrian väkivaltaisuudet ja vaativat kaikkia osapuolia noudattamaan YK:n rauhansuunnitelmaa. Irania vaadittiin täyttämään kaikki ydinohjelmaansa liittyvät kansainväliset velvoitteet. Iranista peräisin olevaa öljyä koskeva EU:n vientikielto tuli voimaan 1.7.2012.

Kokouksessa hyväksyttiin myös päätös aloittaa EU-jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa.

Kesäkuun 2012 EU-huippukokouksen päätelmät

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä