Navigatsioonitee

Majanduskasvu taastamine ja tugevama liidu kujundamine - 02/07/2012

Komisjoni president José Manuel Barroso © EL

ELi juhid leppisid 28.–29. juuni Ülemkogul kokku meetmetes majanduse usaldusväärsuse taastamiseks, rohkem majanduskasvu investeerimiseks ning tugevama liidu loomiseks.

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnul andis Euroopa Ülemkogu seda, mida kodanikud, rahvusvahelised partnerid ja turud on oodanud.

Euroala riigid kinnitasid ühise järelevalvesüsteemi oma pankadele ning Euroopa Keskpangale. See on oluline samm stabiilsuse taastamise suunas.

Euroala päästefondi vahendeid võib nüüd vahetult kasutada raskustes pankade refinantseerimiseks. Praegu peavad valitsused küsima fondilt laenu ning seejärel laenama seda edasi oma pankadele.

Liikmesriikide valitsused palusid Euroopa Ülemkogu eesistujal Herman Van Rompuyl koos komisjoni presidendi, eurorühma English eesistuja ning Euroopa Keskpanga presidendiga töötada välja tihedama majandus- ja rahaliidu kava.

Kava hõlmaks ühiseid finantssektori järelevalve eeskirju, riigieelarvete hoidmist kokkulepitud raamides ning tihedamat majanduspoliitika koordineerimist.

Rohkem kasvustiimuleid

EL tervikuna leppis kokku majanduskasvu ja töökohtade loomises English , kavandades investeerida majanduse stimuleerimisse 120 miljardit eurot.

Fondid hõlmavad täiendavat kapitali Euroopa Investeerimispanga DeutschEnglishfrançais jaoks, mille üldine laenuandmisvõime suureneb 60 miljardi euro võrra. Pank kasutab vahendeid projektide rahastamiseks, millega arendatakse innovatsiooni ja tööoskusi, väikeettevõtteid, keskkonnasäästlikku energeetikat ning kaasaegset infrastruktuuri kogu ELis.

EL investeerib ligikaudu 5 miljardit eurot projektivõlakirjadesse English (en) , mida kasutatakse transpordi, energeetika ja lairiba infrastruktuuride rajamise kaasrahastamiseks.

Täiendavad 55 miljardit eurot suunatakse ümber kasutamata ELi regionaalfondidest väikeettevõtete toetamiseks ning noortele töökohatde loomiseks.

Rohkem kasvumeetmeid

ELi juhid kinnitasid komisjoni riigipõhised soovitused English (en) majanduspoliitika ja eelarveprioriteetide kohta järgmiseks 12 kuuks.

Nad leppisid ka kokku, milliseid samme veel võtta seoses ühtse patendisüsteemiga DeutschEnglishfrançais , et leiutajad peaksid registreerima ainult ühe patendi, mis kehtib kõigis osalevates liikmesriikides, vältides niimoodi kulusid ja bürokraatiat.

Rahvusvahelised otsused

Juhid mõistsid hukka vägivalla Süürias ning kutsusid kõiki osapooli üles järgima ÜRO rahuplaani. Rõhutati vajadust, et Iraan peaks kinni oma rahvusvahelistest kohustustest seoses tuumaprogrammiga. ELi naftaembargo Iraani suhtes algas 1. juulil 2012.

Samuti lepiti kokku alustada ELi liitumisläbirääkimisi Montenegroga .

Euroopa Ülemkogu 2012. aasta juuni tippkohtumise järeldused

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad