Διαδρομή πλοήγησης

Τόνωση της ανάπτυξης και δημιουργία μιας ισχυρότερης ένωσης - 02/07/2012

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο © EU

Στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Ιουνίου, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία, την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία μιας ισχυρότερης ένωσης.

"Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των πολιτών μας, των διεθνών μας εταίρων και των αγορών", δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Οι χώρες της ευρωζώνης υιοθέτησαν την ενιαία εποπτεία των τραπεζών τους με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κάνοντας έτσι ένα καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης θα έχει τη δυνατότητα να ανακεφαλαιοποιεί απευθείας τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σήμερα, οι κυβερνήσεις οφείλουν να ζητούν από το ταμείο δάνεια για να δανείζουν στη συνέχεια τις τράπεζες.

Οι εθνικές κυβερνήσεις ζήτησαν από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι να καταρτίσει σχέδιο ενίσχυσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον πρόεδρο της Ευρωομάδας English και τον πρόεδρο της ΕΚΤ.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει κοινούς κανόνες για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, τη διατήρηση των εθνικών προϋπολογισμών εντός των συμφωνηθέντων ορίων και τον στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.

Μεγαλύτερη τόνωση της ανάπτυξης

Η ΕΕ στο σύνολό της ενέκρινε ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση English , που προβλέπει τη διάθεση 120 δισ. ευρώ για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Προβλέπεται αύξηση του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων DeutschEnglishfrançais , χάρη στην οποία θα αυξηθεί η δανειοδοτική της ικανότητά κατά 60 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα θα διαθέσει τα επιπλέον κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων που προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τις μικρές επιχειρήσεις, την καθαρή ενέργεια και τις σύγχρονες υποδομές σε όλη την ΕΕ.

Η ΕΕ θα επενδύσει 5 δισ. ευρώ περίπου σε ομόλογα έργων English (en) , τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συγχρηματοδότηση της κατασκευής υποδομών στους τομείς μεταφορών, ενέργειας και ευρυζωνικών δικτύων.

Επίσης ποσό ύψους 55 δισ. ευρώ θα επαναδιατεθεί από τα αχρησιμοποίητα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους.

Περισσότερα μέτρα για την ανάπτυξη

Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν τις ανά χώρα συστάσεις English (en) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική πολιτική και τις δημοσιονομικές προτεραιότητες για τους επόμενους 12 μήνες.

Επίσης, συμφώνησαν στα τελικά μέτρα για τη δημιουργία ενιαίου συστήματος προστασίας ευρεσιτεχνιών DeutschEnglishfrançais , βάσει του οποίου θα αρκεί μία και μόνο καταχώριση από τους εφευρέτες για να αναγνωρίζονται οι ευρεσιτεχνίες τους σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας.

Αποφάσεις σε διεθνή θέματα

Οι ηγέτες καταδίκασαν τη βία στη Συρία και ζήτησαν από όλες τις πλευρές να τηρήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών. Ζήτησαν από το Ιράν να συμμορφωθεί επειγόντως με τις διεθνείς του υποχρεώσεις όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το εμπάργκο της ΕΕ έναντι του ιρανικού πετρελαίου άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2012.

Συμφώνησαν επίσης να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στην ΕΕ.

Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της ΕΕ, Ιούνιος 2012

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι