Sti

Ny vækst og en stærkere union - 02/07/2012

Kommissionens formand, José Manuel Barroso © EU

EU's ledere blev på deres topmøde den 28.-29. juni enige om initiativer til at genoprette tilliden til økonomien, investeringer i vækst og en stærkere union.

"Dette Europæiske Råd har gjort, hvad borgerne, vores internationale samarbejdspartnere og markederne har bedt om", udtaler Kommissionens formand, José Manuel Barroso.

Landene i euroområdet bakkede op om et fælles tilsyn med deres banker med deltagelse af Den Europæiske Centralbank (ECB) – et afgørende skridt på vejen til at genoprette stabiliteten.

Euroområdets redningsfond skal også have mulighed for at genfinansiere kriseramte banker direkte. I øjeblikket skal landene søge fonden om lån og derefter låne pengene til bankerne.

Regeringerne bad Rådets formand, Herman Van Rompuy, udarbejde en plan om tættere økonomisk og monetær union i samarbejde med formændene for Kommissionen, Eurogrouppen English og ECB.

Planen kommer til at indeholde fælles regler for tilsyn med finansverdenen, faste rammer for EU-landenes statsbudgetter og tættere koordinering af den økonomiske politik.

Mere støtte til væksten

EU-landene som helhed blev enige om en aftale om vækst og job English med planer om at investere 120 milliarder euro (ca. 900 milliarder kroner) i økonomisk vækst.

Der bliver bl.a. skudt flere penge i Den Europæiske Investeringsbank DeutschEnglishfrançais , som får øget sin udlånskapacitet med 60 milliarder euro (ca. 450 milliarder kroner). Banken vil bruge midlerne til projekter, der udvikler innovation og kvalifikationer, små virksomheder, ren energi og en moderne infrastruktur i hele EU.

EU vil investere ca. 5 milliarder euro (ca. 38 milliarder kroner) i projektobligationer English (en) , der skal bruges til at samfinansiere opbygning af transport-, energi- og bredbåndsinfrastruktur.

Der kommer også 55 milliarder euro (godt 400 milliarder kroner) fra ubrugte EU-regionalfonde til støtte for små virksomheder og jobskabelse for unge.

Flere initiativer til vækst

Stats- og regeringscheferne bakkede op om Kommissionens landespecifikke henstillinger English (en) om den økonomiske politik og budgetprioriteterne for det kommende år.

De blev enige om de sidste elementer af et fælles system til patentbeskyttelse DeutschEnglishfrançais , så investorerne kun behøver registrere et enkelt patent i de EU-lande, der deltager. Det betyder mindre omkostninger og mindre bureaukrati.

Internationale beslutninger

Lederne fordømte kamphandlingerne i Syrien og opfordrede alle parter til at følge FN's fredsplan. De opfordrede Iran til at overholde sine internationale forpligtelser i forbindelse med landets atomprogram. EU's olieembargo af Iran begyndte den 1. juli 2012.

De enedes også om at begynde optagelsesforhandlinger med Montenegro .

Resultater af EU-topmødet i juni 2012

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links