Sökväg

Cypern ny EU-ordförande - 29/06/2012

Logotyp: stiliserat skepp med orden ”CY 2012 EU” © Cypern

Målet under det närmaste halvåret är att få fart på den ekonomiska tillväxten och få den inre marknaden att fungera bättre för invånarna.

Cypern tar över EU:s ordförandeklubba den 1 juli, mitt i eurokrisen och oron över den långsamma ekonomiska återhämtningen.

Samtidigt som det är viktigt att få fart på tillväxten måste EU-länderna se till att deras budgetar håller sig inom EU:s riktvärden. Cypern kommer därför att inrikta sig på dessa mål det närmaste halvåret.

En av huvuduppgifterna blir att uppnå en överenskommelse om kommissionens budgetförslag för 2014–2020 Deutsch (de) français (fr) . I budgeten finns EU:s prioriteringar på medellång sikt – snabba på den ekonomiska tillväxten, skapa jobb och stärka konkurrenskraften.

Under sitt ordförandeskap kommer Cypern att fortsätta arbetet med att förbättra den ekonomiska samordningen mellan EU-länderna och övervaka statsbudgetarna, så att de håller sig inom de överenskomna gränserna.

Man vill också investera i program som skapar fler och bättre jobb. Dessutom ska man se till att arbetskraften får rätt kompetens, särskilt arbetslösa ungdomar.

De redan påbörjade programmen för en aktivare och hälsosammare livsstil och frågor som rör EU:s åldrande befolkning kommer också att drivas vidare under det nya ordförandeskapet.

Ett sammanlänkat Europa

Kommissionen vill att både invånarna och företagen i EU ska få större nytta av fördelarna med den inre marknaden. Cypern tänker gå vidare med kommissionens förslag och hoppas på så sätt stimulera tillväxten.

Fokus ligger på att att hjälpa småföretagen att utvecklas och att upprätta en digital inre marknad English .

Cypern kommer att leda de pågående diskussionerna om att binda samman EU:s energi-, transport- och telekomnät. Målet är att öka konkurrensen och ge konsumenterna lägre priser.

Cypern vill också nå en överenskommelse om en mer integrerad havspolitik. De nuvarande förslagen ska stärka EU-samordningen, så att vi kan förvalta havsresurserna mer effektivt.

Förvaltningen av EU:s gränser

Det är också viktigt att enas om gemensamma regler för asylsökande, särskilt med tanke på den omfattande invandringen till EU efter förra årets händelser i Nordafrika.

EU:s ledare vill gärna se en bättre förvaltning av EU:s yttre gränser. De överväger också nya avtal om EU:s inre område utan gränser.

Läs mer om Cyperns halvårsprogram English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar