Navigacijska pot

EU pod ciprskim vodstvom - 29/06/2012

Logotip: stilizirana ladja z označbo „CY 2012 EU“ © Ciper

V drugi polovici leta 2012 se bo ciprsko predsedstvo EU posvetilo obuditvi gospodarske rasti in izkoriščanju prednosti evropskega gospodarstva za prebivalce.

Ciper prevzema vodenje EU v času, ko v Evropi vlada zaskrbljenost glede počasnega gospodarskega okrevanja in državnega dolga držav članic evrskega območja.

V naslednjih šestih mesecih se bo Ciper posvetil zlasti uresničevanju dveh ciljev: spoštovanju proračunskih omejitev, ki so jih države sprejele na ravni EU, in njihovi uskladitvi s potrebo po spodbujanju gospodarske rasti.

Med glavnimi nalogami predsedstva bo iskanje dogovora o Komisijinem predlogu evropskega proračuna za obdobje 2014–2020 Deutsch (de) français (fr) . Proračun določa srednjeročne prednostne cilje EU: spodbujanje gospodarske rasti, odpiranje novih delovnih mest in izboljšanje konkurenčnosti.

V času predsedovanja si bo Ciper še naprej prizadeval za boljše ekonomsko usklajevanje držav članic EU in spremljal državne proračune, da ne bi presegli dogovorjenih omejitev.

Med prednostnimi nalogami so še naložbe v programe, ki omogočajo odpiranje novih delovnih mest in usposabljanje prebivalcev, zlasti brezposelnih mladih, za pridobitev potrebnih znanj in spretnosti.

Ciper bo podprl tudi programe, ki spodbujajo aktivnejši in bolj zdrav način življenja ter rešujejo vprašanja, povezana s staranjem evropskega prebivalstva.

Povezovanje Evrope

Ciper podpira predlog Komisije o boljšem izkoriščanju prednosti evropskega enotnega trga za podjetja in državljane, kar bo spodbudilo tudi gospodarsko rast.

Med poudarki bodo spodbujevalni ukrepi za manjša podjetja in vzpostavitev enotnega digitalnega trga English .

Ciper bo nadaljeval pogajanja o povezovanju evropskih energetskih, prometnih in telekomunikacijskih omrežij. Povezovanje evropske infrastrukture bo okrepilo konkurenčnost evropskega gospodarstva in znižalo cene za potrošnike.

Eden od glavnih ciljev ciprskega predsedstva je sklenitev sporazuma o celostni pomorski politiki. Predlog Komisije, ki ga zdaj proučujejo države članice, predvideva okrepitev usklajevanja na ravni EU in s tem učinkovitejše upravljanje morskih virov.

Evropske meje

Ena od pomembnih nalog v naslednjih mesecih bo tudi sklenitev dogovora o skupnih pravilih glede prosilcev za azil, saj so lanskoletni dogodki v severni Afriki povzročili priseljenski val v Evropo.

Države članice želijo med drugim še izboljšati upravljanje zunanjih meja EU, premišljujejo tudi o novem dogovoru glede schengenskega območja.

Program ciprskega šestmesečnega predsedovanja EU English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave