Ścieżka nawigacji

Cypr u sterów Unii - 29/06/2012

Logo: zarys statku z napisem “CY 2012 EU” © Cypr

W drugim półroczu 2012 r. najważniejsze będzie przywrócenie wzrostu gospodarczego i uczynienie europejskiej gospodarki bardziej przyjazną dla obywateli.

W dniu 1 lipca Cypr przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej, która nadal boryka się z problemem spowolnienia gospodarczego i kryzysem zadłużenia w strefie euro.

Dostosowanie budżetów poszczególnych państw członkowskich do uzgodnionych na szczeblu UE wymogów i stymulowanie wzrostu gospodarczego powinny przebiegać jednocześnie. Przez najbliższe sześć miesięcy Cypr będzie kładł szczególny nacisk na oba te cele.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie czekają cypryjską prezydencję, będzie doprowadzenie do przyjęcia zaproponowanego przez Komisję projektu budżetu na lata 2014-2020 Deutsch (de) français (fr) . W budżecie określono następujące średnioterminowe priorytety dla UE: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i podniesienie konkurencyjności.

Cypr planuje dalsze usprawnienie koordynacji w dziedzinie polityki gospodarczej między krajami UE i monitorowanie budżetów krajowych pod kątem wspólnie przyjętych zasad.

Kolejnym priorytetem będzie inwestowanie w programy, który sprzyjają tworzeniu nowych i lepszych miejsc pracy oraz szkoleniu Europejczyków – zwłaszcza młodych bezrobotnych – z myślą o dostosowaniu ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Cypr wiele uwagi poświęcać będzie programom propagującym aktywny i zdrowy tryb życia oraz zagadnieniom związanym ze starzeniem się europejskiego społeczeństwa.

Łącząc Europę

Cypr będzie dążyć do przyspieszenia prac nad propozycjami Komisji, które mają umożliwić zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom korzystanie z możliwości, jakie oferuje jednolity europejski rynek. Propozycje te przyczyniłyby się również do stymulowania wzrostu gospodarczego.

Szczególnie istotne będą środki wspierające rozwój małych przedsiębiorstw oraz budowanie jednolitego rynku internetowego English .

Cypr czuwał będzie nad sprawnym przebiegiem dyskusji dotyczących łączenia europejskich sieci energetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych. Łączenie infrastruktury różnych krajów UE podnosi konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i prowadzi do obniżenia cen dla konsumentów.

Jednym z głównych celów prezydencji będzie doprowadzenie do porozumienia w sprawie pogłębienia integracji unijnej polityki morskiej. Propozycje przedstawione przez Komisję (rozpatrywane obecnie przez przywódców państw członkowskich) mają zwiększyć koordynację na szczeblu UE, tak by zarządzanie morskimi zasobami Europy było bardziej efektywne.

Zarządzanie europejskimi granicami

W kontekście zeszłorocznych wydarzeń w Afryce Północnej, które skutkowały masowym napływem imigrantów do Europy, prezydencja cypryjska dążyć będzie do osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnych zasad przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

Europejscy przywódcy chcą poprawić zarządzanie zewnętrznymi granicami UE. Możliwe jest również przyjęcie nowych zasad dotyczących przemieszczania się wewnątrz Unii.

Więcej na temat programu cypryjskiej prezydencji English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki