Kruimelpad

Cyprus aan het roer - 29/06/2012

Logo: gestileerd schip met de woorden “CY 2012 EU” © Cyprus

In de tweede helft van 2012 staan het herstel van de economische groei en het welzijn van de bevolking bovenaan de agenda.

Cyprus wordt op 1 juli EU-voorzitter, op een moment van groeiende bezorgdheid over het al te langzaam economisch herstel en de schuldencrisis van de eurozone.

De overheidsbegrotingen moeten binnen de door de EU bepaalde grenzen blijven, maar dit moet hand in hand gaan met het aanzwengelen van de groei. Cyprus zal zich de komende zes maanden op deze beide aspecten concentreren.

Een van de eerste taken van de nieuwe voorzitter is het om een akkoord te sluiten over de begrotingsvoorstellen van de Commissie voor 2014-20 Deutsch (de) français (fr) . In de begroting worden de prioriteiten van de EU op middellange termijn vastgesteld: de economische groei versnellen, banen creëren en het concurrentievermogen verbeteren.

Tijdens zijn voorzitterschap zal Cyprus de economische coördinatie tussen de EU-landen verder verbeteren en erop toezien dat de nationale begrotingen binnen de overeengekomen limieten blijven.

Een andere prioriteit is het investeren in programma's voor meer en betere banen en voor het aanleren van vaardigheden, in het bijzonder aan jonge werklozen.

Cyprus zal ook de programma's voortzetten die een actievere en gezondere levensstijl promoten en die te maken hebben met de vergrijzing van Europa.

Europa en de burgers

Cyprus wil ook werk maken van de voorstellen van de Commissie om burgers en bedrijven meer te laten profiteren van de voordelen van de Europese interne markt, wat ook de economische groei ten goede komt.

Kleine ondernemingen moeten meer worden gekoesterd en er moet een eengemaakte digitale markt English komen.

Cyprus zal de lopende onderhandelingen over energie-, transport- en telecommunicatienetwerken volgen. Een betere infrastructuur verbetert het concurrentievermogen en houdt de consumentenprijzen laag.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Cyprus is een akkoord over een beter geïntegreerd maritiem beleid. De EU-leiders bespreken momenteel voorstellen van de Commissie om de visbestanden efficiënter te beheren via een betere coördinatie op EU-niveau.

De Europese grenzen beschermen

De gebeurtenissen van vorig jaar in Noord-Afrika hebben geleid tot grootschalige migratie naar Europa. Gemeenschappelijke regels voor asielaanvragen zijn daarom noodzakelijker dan ooit.

De EU-leiders willen de buitengrenzen beter beschermen en overwegen nieuwe akkoorden over de zone zonder binnengrenzen.

Meer over het zesmaandenprogramma van Cyprus English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links