Naršymo kelias

Vairą perima Kipras - 29/06/2012

Logotipas: stilizuotas laivas su žodžiais „CY 2012 EU“ © Kipras

2012 m. antrąjį pusmetį pirmiausia bus siekiama atkurti ekonomikos augimą ir rūpinamasi, kad Europos ekonomika labiau tenkintų gyventojų poreikius.

Liepos 1 d., neatslūgstant susirūpinimui dėl pernelyg lėto ekonomikos atkūrimo ir euro zonos valstybių skolų krizės, pirmininkavimą Europos Sąjungai perima Kipras.

Valstybių biudžetus suderinti su ES sutartomis ribomis reikia tuo pat metu skatinant augimą. Per ateinančius šešis mėnesius Kipras dės daug pastangų, kad būtų siekiama šių tikslų.

Viena pagrindinių šalies užduočių bus pasiekti susitarimą dėl Komisijos 2014–2020 m. biudžeto pasiūlymų Deutsch (de) français (fr) . Biudžete nustatomi ES vidutinės trukmės prioritetai: paspartinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir didinti konkurencingumą.

Savo pirmininkavimo laikotarpiu Kipras toliau sieks gerinti ES šalių ekonomikos koordinavimą ir stebėti šalių biudžetus, kad jais būtų laikomasi sutartų ribų.

Kitas prioritetas – investuoti į programas, kurias vykdant sukuriama daugiau ir geresnių darbo vietų bei mokymo galimybių europiečiams – ypač darbo neturintiems jaunuoliams, – kad jie įgytų reikiamų įgūdžių.

Kipras sieks, kad būtų toliau įgyvenamos programos, kuriomis skatinama gyventi aktyviau ir sveikiau bei sprendžiami su Europos gyventojų senėjimu susiję klausimai.

Europos infrastruktūros tinklai

Kipras tikisi paspartinti darbą, susijusį su Komisijos pasiūlymais, kuriais siekiama, kad ir piliečiai, ir įmonės pajustų didesnę Europos ekonominės integracijos (bendrosios rinkos) naudą, o tai savo ruožtu skatintų augimą.

Daug dėmesio bus skiriama mažųjų įmonių rėmimo priemonėms ir bendrosios skaitmeninės rinkos English sukūrimui.

Kipras prižiūrės tebevykstančias diskusijas dėl Europos energetikos, transporto ir telekomunikacijų tinklų sujungimo. Tai padarius padidėtų konkurencija ir sumažėtų kainos vartotojams.

Vienas iš pagrindinių Kipro siekių – susitarti dėl labiau integruotos jūrų politikos. ES vadovų svarstomų Komisijos pasiūlymų tikslas – ES koordinavimo didinimas, kad jūrų ištekliai būtų valdomi veiksmingiau.

Europos sienų valdymas

Atsižvelgiant į praėjusių metų įvykius Šiaurės Afrikoje ir jų sukeltą didelio masto imigracijos į Europą bangą, svarbu susitarti ir dėl bendrų prieglobsčio prašytojams taikomų taisyklių.

ES vadovai nori, kad ES išorės sienos būtų valdomos geriau. Be to, jie svarsto naujus susitarimus dėl ES vidaus erdvės be sienų.

Daugiau apie Kipro 6 mėnesių programą English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos