Cosán nascleanúna

Faoi stiúir na Cipire - 29/06/2012

Lógó: íomhá longa ar a bhfuil na focail "CY 2012 EU" © An Chipir

Sa dara leath de 2012 díreofar ar fhás eacnamaíoch a chur ar ais agus geilleagar na hEorpa a chur ag obair níos fearr do dhaoine.

An 1 Iúil, glacfaidh an Chipir seilbh ar Uachtaránacht an AE tráth a bhfuil imní ann faoin moill ar théarnamh geilleagrach agus faoi ghéarchéim fiachais limistéar an euro.

Tá gá na buiséid phoiblí a ailíniú leis na teorainnacha a chomhaontaigh an AE, agus borradh a chur faoin bhfás ag an am céanna. Díreoidh an Chipir ar bhearta lena gcuirfear na cuspóirí sin chun cinn feadh na sé mhí amach romhainn.

Ceann de phríomhchúraim na tíre is ea comhaontú a fháil faoi thograí buiséid an Choimisiúin don tréimse 2014-20 Deutsch (de) français (fr) . Socraítear tosaíochtaí meántéarmacha an AE sa bhuiséad, is iad sin luas a chur faoin bhfás, poist a chruthú agus iomaíochas a fheabhsú.

Le linn a hUachtaránachta, leanfaidh an Chipir leis an obair ar chomhordú eacnamaíoch idir thíortha an AE a fheabhsú agus monatóireacht a dhéanamh ar bhuiséid náisiúnta le nach sáróidh siad na teorainneacha a comhaontaíodh.

Tosaíocht eile is ea infheistíocht a dhéanamh i gcláir lena gcruthófar níos mó post agus poist níos fearr agus oiliúint i scileanna oiriúnacha a chur ar dhaoine, go háirithe ógánaigh dhífhosaithe.

Brúfaidh an Chipir ar aghaidh le cláir lena gcuirfear stíl mhaireachtála níos gníomhaí agus níos sláintiúla chun cinn agus díreoidh sí ar cheisteanna a bhaineann le daonra na hEorpa atá ag dul in aois.

An Eoraip a chónascadh

Tá súil ag an gCipir dul chun cinn a dhéanamh maidir le tograí an Choimisiúin chun na leasanna a bhaineann le comhtháthú eacnamaíoch na hEorpa (an "margadh aonair") a thabhairt níos gaire don saoránach agus do ghnólachtaí. Tionchar a bheadh aige sin is ea an fás a spreagadh.

Cuirfear béim ar bhearta a chuideoidh le gnólachtaí beaga dul chun cinn a dhéanamh agus le margadh digiteach aonair English a bhunú.

Déanfaidh an Chipir maoirseacht ar chainteanna faoi líonraí fuinnimh, iompair agus teileachumasáide na hEorpa a chónascadh. Trí bhonneagar an AE a chónascadh cuirtear leis an iomaíochas agus íslítear praghsanna don tomhaltóir.

Ceann de phríomhchuspóirí na tíre is ea comhaontú a fháil faoi bheartas muirí níos comhtháite. Na tograí ón gCoimisiún atá á mbreithniú ag ceannairí an AE faoi láthair, tá siad dírithe ar chomhordú ar leibhéal AE a threisiú chun acmhainní muirí a bhainistiú níos éifeachtaí.

Teorainneacha na hEorpa a bhainistiú

Tá tábhacht freisin le comhaontú a fháil faoi chomhrialacha d'iarrthóirí tearmainn i ngeall ar an méid a thit amach i dTuaisceart na hAfraice anuraidh agus ar an inimirce mhór ina dhiaidh sin chuig an Eoraip.

Tá ceannairí an AE ag súil go mór an bealach a bhainistítear teorainneacha seachtracha an AE a fheabhsú. Tá comhaontuithe nua faoi limistéar inmheánach an AE gan theorainneacha á mbreithniú acu freisin.

Tuilleadh faoi chlár 6 mhí na Cipire English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links