Navigointipolku

Kyproksen kausi EU:n neuvoston puheenjohtajana alkaa - 29/06/2012

Logo: tyylitelty monivärinen purjelaiva ja sanat "CY 2012 EU" © Kypros

Vuoden 2012 jälkipuoliskolla tavoitteena on palauttaa EU:n talous kasvu-uralle ja tehostaa unionin toimintaa kansalaisten hyödyksi.

Kyproksen puheenjohtajakauden alkaessa 1.7.2012 huolta herättävät etenkin talouden hidas elpymisvauhti ja euroalueen valtioiden velkakriisi.

EU-maiden on pidettävä julkiset menonsa sovituissa rajoissa, mutta samalla on satsattava myös kasvun voimistamiseen. Nämä kuuluvat Kyproksen puolivuotiskauden keskeisiin tavoitteisiin.

Yksi päätavoitteista on sopiminen vuosien 2014–2020 EU-rahoituskehyksestä Deutsch (de) français (fr) . Siinä vahvistetaan EU:n ensisijaiset keskipitkän aikavälin tavoitteet, joita ovat talouskasvun vauhdittaminen, työpaikkojen luominen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Kypros haluaa tehostaa EU-maiden talouspolitiikan koordinointia ja talousarvioiden seurantaa, jotta julkiset menot eivät ylitä EU:n asettamia rajoja.

Tavoitteena on niin ikään panostaa koulutukseen, ammattiosaamiseen, työpaikkoihin ja työllisyyteen – etenkin nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.

Asialistalla ovat myös terveiden elintapojen edistäminen ja Euroopan väestön ikääntymiseen liittyvät kysymykset.

"Verkkojen Eurooppa"

Kypros haluaa viedä eteenpäin komission säädösehdotuksia, joilla tehostetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistetaan, että talouden yhdentymisestä hyötyvät sekä kansalaiset että yritykset. Nämä toimet myös tukevat osaltaan talouskasvua.

Erityisesti panostetaan toimiin, joilla helpotetaan pienyritysten toimintaa. Tavoitteena on myös edesauttaa digitaalisten sisämarkkinoiden English syntymistä.

Kypros pyrkii edistämään neuvotteluja EU-maiden energia-, liikenne- ja televiestintäverkkojen kytkemisestä toisiinsa. EU:n verkkoinfrastruktuurin liittäminen yhteen lisää kilpailua ja alentaa kuluttajahintoja.

Kyprokselle tärkeä tavoite on saada EU-maat sopimaan yhdennetystä meripolitiikasta. Komissio on tehnyt ehdotuksen EU-tason koordinoinnin lisäämisestä, jolloin merialueiden luonnonvaroja voidaan hallinnoida tehokkaammin.

EU:n rajaturvallisuus

Yhteisistä turvapaikkasäännöistä sopiminen on korostunut sen jälkeen, kun maahanmuutto Pohjois-Afrikasta EU-maihin lisääntyi voimakkaasti kansannousujen seurauksena.

EU-maiden johtajat haluavat parantaa EU:n ulkorajojen valvontaa. Niin ikään on vaadittu uusia sopimuksia EU:n "sisärajattomalle alueelle", jolla on luovuttu rajatarkastuksista.

Kyproksen puheenjohtajakauden ohjelma - lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä